Feeds:
Posts
Comments

“Design Ideology ဖုိရမ္မွ “24” နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနပါသည္”

သိပၸံပညာရွင္ၾကီးေတြက အေျခခံက်တဲ့ သေဘာတရားေတြနဲ႕ သီအိုရီေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖာ္ထုတ္ၾကပါတယ္။ အင္ဂ်င္နီယာေတြ၊ ဗိသုကာေတြ၊ ဒီဇိုင္းပညာရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ျပဳ…လုပ္မယ့္ ဒီဇိုင္းနဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး လိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိတဲ့ သင့္ေတာ္မယ့္ သီအိုရီေတြကို စနစ္တက် အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ Design Ideology ဖိုရမ္ဟာ သီအိုရီ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚ ကြဲလြဲခ်က္ေတြနဲ႕ တိုက္ခိုက္ဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ အသံုးျပဳမယ့္ အေျခအေနအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္။

ဗိသုကာပညာရပ္ ႏွင့္ ျမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္မ်ားဟာ လူသားတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ လံုျခံဳစြာေနထုိင္ဖုိ႔ အကာအရံ တစ္ခုအျဖစ္သာမဟုတ္၊ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ခုလံုးအတြက္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့မယ့္ သမိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘယ္လို အသံုးျပဳၾကမလဲဆိုတာ အေျဖရွာႏိုင္ေစရန္။

ဟင္းလင္းျပင္အတြက္ ထြက္ေပၚလာတဲ့ အေတြးအျမင္၊ အသိ၊ အယူအဆ၊ တန္ဖုိးထားမႈ၊ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ လက္ခံလုိက္မႈ၊ အသံုးခ်မႈ၊ လြင့္ေျမာမႈ၊ အိပ္မက္ဆန္မႈ၊ ထိေတြ႔မႈ စတဲ့ မေနာ၀ိဥာဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမိတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြ အားလံုးအတြက္ အေျဖရွာၾကည့္ႏိုင္ေစရန္။

ပတ္၀န္းက်င္ စိမ္းလန္း စိုျပည္ သာယာေနျခင္းဟာ လူသားတုိ႔အတြက္ ေန႔စဥ္လူမႈ ဒုကၡ အေထြေထြမွ တဒဂၤကင္းလြတ္ခြင့္ ရရွိႏုိင္ေစပါတယ္။ အဲဒီလုိ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပမႈေတြကို ေျမခင္းပညာရွင္မ်ားက ဖန္းတီးတည္ေဆာက္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီေျမခင္းအလွဆင္ပညာရပ္ရဲ့ အေရးပါ အသံုး၀င္မႈကို ေလ့လာႏုိင္ေစရန္။

အေတြ႕အၾကံဳေတြဆိုတာ စာေတြ႔နဲ႕ လက္ေတြ႕ ကြာဟခ်က္ ေတြကိုလည္း ခ်ိန္ညွိေပးႏိုင္ပါတယ္။ သီအိုရီတိုင္းဟာ သက္ဆိုင္ရာ သက္ေသျပခ်က္ေတြႏွင့္ ျပီးျပည့္စံုေနၿပီလုိ႔ ထင္ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕အသံုးျပဳဖုိ႔ ဆိုတာကေတာ့ သူ႔ကို ေသခ်ာနားလည္ရံုနဲ႕ ျပည့္စံုႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ စနစ္တက် အသံုးခ်တတ္ဖုိ႔နဲ႕ အသံုးခ်စဥ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုလည္း နားလည္၊ ေျဖရွင္း၊ ခ်ိန္ညွိႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာေလးဟာ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားမွ ရရွိလာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳ၊ အသိအျမင္၊ အေတြးအေခၚမ်ားကို အေျဖရွာေဆြးေႏြးႏိုင္ေစရန္။

ျပတိုက္တစ္ခု မဟုတ္ေပမယ့္ Design Ideology ဖုိရမ္မွာ အနာဂတ္ရဲ႕ေတးကို နားဆင္ႏိုင္သလို အတိတ္တခ်ိန္က ထားရစ္ခဲ့တဲ့ ပညာရပ္ေတြကိုလည္း ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္တဲ့အခါ လိုက္နာရန္ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႕ က်င့္၀တ္သေဘာတရားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ၿပီး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ တုိ႔ကိုလည္း မွတ္သားနာယူ ႏုိင္ေစရန္။

တစ္ေယာက္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆကို အျခားတစ္ေယာက္က ေျပာင္းလဲေပးျခင္းထက္ ေနရာ၊ ေဒသ၊ ကာလ အလိုက္ မတူညီႏိုင္တဲ့ အခက္အခဲနဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ေစဖုိ႔။

အစရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ Design Ideology ဖုိရမ္ကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ ခဲ့ပါတယ္။

အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၀ါသနာတူ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား ေႏြးေထြးလႈိက္လႈဲစြာ ဖိတ္ေခၚလုိက္ပါတယ္။ မည့္သည့္ေနရာေဒသမွ ျဖစ္ေစ၊ လာေရာက္ေသာ ၀ါသနာတူ ေမာင္ႏွမမ်ားကို က်ေနာ္တုိ႔ Design Ideology ဖုိရမ္မွ 24 နာရီ တံခါးဖြင့္ ၾကိဳဆိုေနမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

Design Ideology Forum

Advertisements

၀န္းက်င္ထဲက ဗိသုကာ (Architecture in Environment)

ဒီပိုစ့္မွာ ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက Environment ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာဘာလဲက စလုိက္ပါမယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာ ဘာလဲေမးရင္ ကိုယ္ေနတဲ့ေနရာေပါ့ လုိ႔အလြယ္ေျဖမိမယ္ထင္ပါတယ္။ Wiki မွာေတာ့ Environment အေၾကာင္းကို “In general, environment refers to the surroundings of an object.” လုိ႔ဆုိထားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ၿပီး
Environment may refer to:
* The natural environment, all living and non-living things that occur naturally on Earth
* Built environment, constructed surroundings that provide the setting for human activity, ranging from the large-scale civic surroundings to the personal places
* Environment (biophysical), the physical and biological factors along with their chemical interactions that affect an organism
* Environment (systems), the surroundings of a physical system that may interact with the system by exchanging mass, energy, or other properties
* Environmental art
* Environmental determinism
* Environmental policy
* Environmental psychology
* Environmental quality
* Environmental science, the study of the interactions among the physical, chemical and biological components of the environment
* Environments (series) A series of LPs, cassettes and CDs depicting natural sounds
* Knowledge environment
* Social environment, the culture that an individual lives in, and the people and institutions with whom they interact

ဆိုၿပီး Environment ကိုအမ်ဳိးအစားေတြ ခြဲျခားထားျပန္ပါေသးတယ္….။

အမွန္တကယ္ဆုိရရင္ Environment ဆုိတာ အေတာ္ေလးကိုက်ယ္၀န္း၊ မ်ားျပားပါတယ္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ေတြ (ေျမယာတည္ေဆာက္ပံု၊ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္း ကြန္တုိအနိမ့္အျမင့္) စတာေတြ၊ ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ိဳးစံုမွာရွိတဲ့ သက္ရွိတိရစၦာန္မ်ိဳးစံု၊ လူသားေတြ ဖန္တီးထားတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ရွိအေဆာက္အအံုေတြ၊ ေျမကြက္ဟင္းလင္းေတြမွာ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လူထုဆုိင္ရာ အပန္းေျဖပန္းျခံ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ စတာေတြႏွင့္ ရာသီဥတုေတြ အစရွိတာေတြ အကုန္လံုးဟာ Environment ပတ္၀န္းက်င္ဆုိတာႏွင့္ အၾကံဳး၀င္ေနတာပါ….။ အဲဒီေတာ့ ဗိသုကာတစ္ေယာက္ဟာ Structure တစ္ခု Planning လုပ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ Environment ပတ္၀န္းက်င္ရဲ့ အေရးပါမႈကို လစ္လွ်ဴရႈမထားသင့္ပါဘူး။ ဗိသုကာဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားမႈ တစ္ခုဟာ သူ႕ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနတတ္ပါတယ္။ အဲလုိဆက္စပ္မႈမွာ သူ႔ဘာသာ သီးျခားရပ္တည္ တည္ရွိေနႏုိင္တာလည္း ရွိသလုိ သူ႔ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာျဖစ္ၿပီး ဟာမုိနီျဖစ္ေနတာမ်ိဳးလည္း ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔ အေနွႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ေနထုိင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေနရာေတြ၊ လက္ရွိေနထုိင္ေနတဲ့ ေနရာေတြမွရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ကိုေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ဘာေတြမ်ားေတြ႔ႏုိင္ပါသလဲ။ ေတာ၊ ေတာင္၊ သစ္ပင္၊ ပန္းပင္၊ ေနာက္အနီးပတ္၀န္းက်င္က ျမိဳ႕ၾကီး၊ျမိဳ႔ငယ္ေတြ၊ ေက်းရြာေတြ၊ ျမိဳ႕ရြာအတြင္းက ေစ်းဆုိင္ေတြ၊ ဆူပါမားကတ္ေတြ၊ အိမ္ၾကီးေတြ၊ အိမ္ေလးေတြ၊ စက္ရံုၾကီးေတြ၊ စက္ရံုေလးေတြ စတာေတြကို သတိျပဳစဥ္းစားမိပါလား။ အဲဒါေတြကို စိတ္၀င္တစား ေလ့လာမိဖူးပါသလား။ အဲဒီမွာ ဗိသုကာေတြ ဖန္တီးထားတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာ အဘယ္မွ်အသားက်ေနသလဲ။
အဲဒီအေဆာက္အအံုဟာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟာဇာတျဖစျ္ပီး ပတ္၀န္းက်င္ကိုလြမ္းမုိးေနသလား။ ပတ္၀န္းက်င္မွာ အဘယ္မွ် သက္ေရာက္မႈရွိသလဲ ဆုိတာေတြ ေလ့လာၾကည့္ရမွာပါ။ ဥပမာအေနႏွင့္ New York City’s Mahanttan section တည္ေဆာက္မႈ ႏွင့္ Log Cabin တုိ႔ ႏွစ္ခုအၾကား Unity ျဖစ္မႈ၊ ေနာက္ 110-storey skyscraper ႏွင့္ Yellowstone National park စတာေတြရဲ့ ေပါင္းစပ္မႈေတြဟာ အင္မတန္နည္းပါးပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ Log Cabin ဟာ New York City ထဲမွာရွိေနတယ္ဆုိရင္ မသင့္ေလွ်ာ္သလုိ skyscraper ေတြကို Yellowstone National park မွာ ထည့္မယ္ဆိုတာမ်ိဳး ဟာလည္း လံုး၀မဆီေလွ်ာ္တဲ့ ဟာပါ။

New York City’s Mahanttan Section

Log Cabin

Skyscraper

Yellowstone National park

အျခားအလားတူပံုစံေတြကို ဥပမာဆုိရမယ္ ဆိုရင္ Tree Forgs လို႔ေခၚတဲ့ မိုးမ်ားသစ္ေတာေတြမွာ ေနတတ္တဲ့ သစ္ပင္တတ္ ဖားပ်ံေတြကို သဲကႏၱာရမွာ ထားတာမ်ိဳး၊

Horned toads လုိ႔ေခၚတဲ့ အပူပိုင္း သဲေျမမွာေနတဲ့ ဖားျပဳတ္တစ္မ်ိဳးကို မုိးမ်ားသစ္ေတာေတြမွာ ထားတာမ်ိဳး၊

Igloos လို႔ေခၚတဲ့ ႏွင္းခဲအိမ္ သို႔မဟုတ္ စႏုိးအိမ္ေလးေတြကို အီေကြတာရပ္၀န္း ပူေႏြးရာသီဥတုလုိေနရာမ်ိဳးမွာ ေဆာက္တာမ်ိဳး၊

ျမက္ခင္းေတြမွာ ေဆာက္လုပ္တတ္တဲ့ Grass huts ျမက္ခင္းတဲေလးေတြကို ၀င္ရုိးစြန္းေဒသမ်ိဳးမွာ ေဆာက္တာမ်ိဳး၊

အစရွိတဲ့ အရာေတြဟာ အေတာ္ေလးမဆီမေလွ်ာ္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အျဖစ္ေတြပါ။

ေနာက္ထပ္ အျခားေျပာရအုန္းမယ္ဆုိရင္ တေယာေတြကို ေရာ့ခ္တီး၀ိုင္းမွာ ဘန္႔ေတြမွာေတြ႔ရျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဂစ္တာကို ဆင္ဖုိနီေအာ္ခ်က္စထရာ ၀ိုင္းေတြမွာ ေတြ႔ရျခင္းဟာ အေတာ္မဆီေလွ်ာ္သလုိေတြေပါ့။

ဒါဟာ သီအုိရီအရ ဗိသုကာပညာမွာ သတိထားသင့္တဲ့ မဆီေလွ်ာ္ေအာင္ျဖစ္တတ္တဲ့ အခ်က္ေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပျခင္းပါ။ တကယ္ေတာ့ နည္းပညာတုိးတတ္လာတဲ့ေခတ္ၾကီးမွာ လူေတြရဲ့ တီထြင္ၾကံဆမႈေတြေၾကာင့္ အဲဒီမဆီေလွ်ာ္တာေတြကို လွပေအာင္ သစ္ဆန္းေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္တဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တီထြင္ဆန္းသစ္သူေတြရဲ့ အံ့မခန္းပညာစြမ္းေတြႏွင့္ အဆင္ေျပေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းေတြပါ။
တည္ေဆာက္မႈေတြမွာ ပတ္၀န္းက်င့္ႏွင့္ သဟဇာတမျဖစ္ပဲ ကြဲလြဲျခားနားေနတာဟာ ဘယ္အရာအေတြမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါသလဲ။
ဆုိရရင္ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္းမ်ား (Building Material) ၊ ေဆာင္တာျပ ဒီဇိုင္း(functional Design)၊ ဥတုရာသီ (Climate)၊ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ လကၡဏာ(Topography)၊ လက္ရွိ Themes (Existing themes)ေတြႏွင့္၊ ေျမခင္း Landscape တည္ရွိမႈေတြဟာ အထူးသျဖင့္ ကြဲလြဲႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ။
ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဗိသုကာဆက္စပ္မႈကို စဥ္းစားျခင္းဟာ သူ႔ရဲ့ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဗိသုကာလက္ရာတုိ႔ Unity ျဖစ္မႈကို ဖန္တီးႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီ Unity ဆုိတာဟာ အနီး၀န္းက်င္ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ၿပီး ၊ အသံုး၀င္ေသာ ေဆာင္တာျဖစ္ေစသည့္ ဒီဇိုင္းအျဖစ္ ဟာမုိနီျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ဖန္တီးႏုိင္ျခင္းကို ဆုိလုိပါတယ္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဒီဇုိင္းတစ္ခု၊ တည္ေဆာက္မႈတစ္ခု ဖန္တီးေတာ့မယ္ ဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ မေမ့မေလ်ာ့ စဥ္းစားသင့္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုဟာ ပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာ မိမိဒီဇုိင္းဟာ ဘယ္လုိ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ တည္ရွိေနမလဲဆုိတာ ေသခ်ာစဥ္းစားရင္း function and fit ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစေၾကာင္း။

MMO

မွတ္ခ်က္ ။ ။ Mood images မ်ားရွာေပးတဲ့ MTZO ၾကီး ကို ေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း…..
Construction Management ဘာသာရပ္မွာ သင္ယူခဲ့ရေသာ မွတ္စု အခ်ိဳ႕အား သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ခုမွ စတင္ေလ႕လာေသာ ညီ, ညီမငယ္ ေလးမ်ားအတြက္ စုစည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္း စီမံခ်က္

ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ လုပ္ငန္းၾကီး ငယ္မဆို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္မည္႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို ခ်မွတ္ရစျမဲပင္ျဖစ္သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ ေန႔စဥ ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားသည္ စာရြက္ေပၚ၌မေဖာ္ျပေစကာမူ စီမံခ်က္မ်ားလ်ာထားျပီး ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ားႏွင ့္စုစည္းေဆာင္ရြက္ရေသာ လုပ္ငန္းၾကီးမ်ား၌ ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ သြားရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို စီမံခ်က္ပုံစံျဖစ္ အတိအက် ေဖာ္ထုတ္ရန္လိုလာသည္။ စီမံခ်က္ပုံစံမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ေႏွာင္းခတ္ကလည္း သုံးခဲ့သည္ ခုခတ္လည္း သုံးစဲျဖစ္ပါသည္။ တိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၌ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသည့္ပုံစံကို သမ႐ိုးက် နည္းမွ စႏွစ္က်ေသာနည္းသို႔ ဖြဲ႔ စည္းေဖာ္ထုတ္လာသည္။ ထင္ရွားေသာ စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္နည္းပုံစံသည္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္း စီမံခ်က္ ( Programming by Critical Path Method) ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္းစီမံခ်က္ကို ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ား၌ အသုံးျပဳလာၾကပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ “ေဆာက္လုပ္ေရးအဓိက လမ္းေၾကာင္းနည္း” ပဏာမအဆင့္ကို ဤ Post ျဖင့္ စတင္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ လမ္းရွိမွ ေမာင္းႏွင္၍ရသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းသည္ သီးျခားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုႏွစ္ခုတို႔သည္ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူ ျပဳၾကပါသည္။ထို႔အတူ အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္းစီမံခ်က္ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းကို တည္ေဆာက္ရေပဦးမည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လမ္းႏွင့္ တူေသာ ေအာက္ပါအေျခခံအခ်က္မ်ားကို ပဏာမ ေဖာ္ထုတ္ရသည္။

(က) လုပ္ငန္းသဘာဝႏွင့္အလုပ္ကို နားလည္ရပါမည္။ နားလည္ေအာင္ေလ႔လာပါ။
(ခ) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လိုမႈ ပုံစံကို ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ရမည္။ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ပုံစံကို စာရြက္ေပၚ၌ ေရးခ်ထားပါ။
(ဂ) ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ ( Sequence of Job ) ကိုၾကိဳတင္သတ္မွတ္ရမည္။ စာရြက္ေပၚ၌ သတ္မွတ္ခ်က္ ေရးခ် ေဖာ္ျပထားပါ။
(ဃ) အလုပ္ယူနစ္ႏွင့္ လုပ္ငန္းယူနစ္ ( Unit of Work and Working Unit ) မ်ားကို ၾကိဳတင္ သတ္မွတရမည္။ လုပ္ငန္းငယ္တခုစီ အလိုက္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပထားပါ။
(င) ျဖစ္ႏိုင္ေျခအလားအလာရွိေသာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား ( Likely Constraints) ကိုၾကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားရမည္။ သတ္မွတ္ရရွိသည့္ ခ်ဳတ္ထိန္းမႈမ်ားကို စာရြက္ေပၚ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါ။
(စ) သာမန္အေျခ အေန၌ အလုပ္ယူနစ္တခုစီ၏ ကုန္က်စားရိတ္ မ်ားကိုတြက္ခ်က္ရမည္။ စာရြက္ေပၚ၌ ေရးသားတြက္ခ်က္ထားပါ။
(ဆ) အခ်ိန္ (သို႔မဟုတ္) ေငြေၾကးအကုန္အက်တို႔အနက္ မည္သည့္အခ်က္သည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း ကိုၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရမည္။ စာရြက္ေပၚ၌ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါ။

သမ႐ိုးက်နည္းစီမံခ်က္ သည္ လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံႏွင့္ လုပ္ငန္းအေျခအေနကို ေလ႔လာ၍ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းစနစ္အေနႏွင့္ေဖာ္ျပပါဆိုလွ်င္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲသူ၏ အဆုံးအျဖတ္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ေယဘူယ် အားျဖင့္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ လုပ္ငန္းတခုလုံး၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပသည္။ လုပ္ငန္းစိတ္တခုျခင္း၏ အေျခအေနကို ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကာလ (Duration) ကိ ုေလွ်ာ့ခ်လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးစရိတ္စက (Cost) ကိ ုေလွ်ာ့ခ်လိုလွ်င္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာ (Critical Condition) မ်ားကိုေဖာ္ျပျခင္း မရွိ။ မ်က္ေစ႔ျဖင့္ၾကည့္၍ ေပၚလြင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ျပသႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရပါမည္။
အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္းစီမံခ်က္ ပုံစံ၌ အဓိကအေၾကာင္းအရာ အဓိကအလုပ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဓိကလုပ္ငန္းလမ္းေၾကာင္း စသည္တို႔ကို သာမန္မ်က္ေစ႔ျဖင့္ ျမင္ႏိုင္သည္႔ အထိ ေဖာ္ျပသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္စဥ္ကာလအတြင္း
(က) မူလလ်ာထားခ်က္ ေဆာင္ရြက္ျပီးခ်က္ႏွင့္ တိုးတက္မႈ အေျခအေန
(ခ) အခ်ိန္ခြဲေဝသုံးဆြဲႏိုင္မႈ အေျခအေန
(ဂ) လုပ္အားခြဲေဝသုံးဆြဲႏိုင္မႈ အေျခအေန
(င) စက္ ယႏၱရား အေထာက္အကူ ခြဲေဝသုံးစြဲႏိုင္မႈ အေျခအေန

စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပသည္။
အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္းစီမံခ်က္ကို လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ အသုံးျပဳလိုလွ်င္ အေလ႔အက်င့္ အနည္းငယ္လိုသည္။ ေနာင္တြင္ မိမိ၏ ဆႏၵအတိုင္း စီမံခ်က္ပုံစံကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရးဆြဲႏိုင္ပါသည္။
ေနာင္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ ဤ Post ပါ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပဏာမ အဆင့္၌သာ ရွိပါမည္။ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ လက္ေတြ႔အသုံးခ်မႈ အပိုင္းမ်ားအတြက္ ဆက္လက္ေလ႔လာရန္ လိုေသးေၾကာင္း ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ေနာက္ခံသမိုင္း
၁၉၅၆ -၅၈ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၌ ပ႐ိုဂ်က္မ်ား စီမံေရးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးအတြက္ စီမံခ်က္ပုံစံတခ်ိဳ႔ကို စခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ေရတပ္သည္ ပိုလာရစ္ဒုံးပ်ံ ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ ခ်မွတ္သည္။ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ယခင္က မရွိဘူးေသးေသာ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ကံထ႐ိုက္တာအား အေစာဆုံး ေနာက္အက်ဆုံးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အလားအလာအရွိဆုံး (Optimistic Pessimistic, and Likely Dates) ျပီးစီးမည့္ ေန႔မ်ားကို သတ္မွတ္ေစသည္။ ကံထ႐ိုက္တာ၏ တင္ျပခ်က္ကို သခၤ်ာနည္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ဆန္းစစ္သည္။ ဤသို႔ ေဆာင္ရြက္နည္းကိုု (Program Evaluation and Review Technique -PERT) ဟုေခၚသည္။ ဤနည္း၌ စရိတ္စကတန္ဖိုးကို အေျပာင္းအလဲမရွိ ပုံေသထားသည္။ ေနာင္တြင္ တန္ဖိုးကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသည့္နည္းကို တီထြင္ျပန္သည္။ ဤဒုတိယ စနစ္ကို (PERTCO PERT with cost) ဟုေခၚသည္။ လိုအပ္ခ်က္ကိုသာသိ၍ မေသခ်ာေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ပါဝင္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ (PERT) နည္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။

အျခားျဖစ္ရပ္တခုမွာ (E.I Du Pont de Nemours Company) သည္ အေမရိကန္ျပည္၌ ဓာတုေဗဒ စက္႐ုံအမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ငန္းရွိသည္။လုပ္ငန္းအားလုံး၌ အခ်ိန္ႏွင့္ စရိတ္ (Time and Cost) မ်ားကို ၾကိဳတင္ ခန္႕မွန္းရန္လိုသည္။ ပ႐ိုဂ်က္စီမံေရးႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားကိုက္စနစ္ (Project Planning and Schedule – PPS) ကိုတီထြင္သည္။ အခ်ိန္ႏွင့္စရိတ္စကကို ထည့္သြင္းရာထားသည္။ PERT နည္းထက္ ပိုမို ျပည္႔စုံလာသည္။ ဤ PPS နည္းကိုပင္ တိုးတက္ ျပဳျပင္လာျခင္းျဖင့္ ေနာက္ဆုံး၌ အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္းစီမံခ်က္ (Critical Path Method – CPM) ေပၚထြက္လာသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္၌ အသုံးခ်လာသည္။ လုပ္ငန္းခြင္၌ ေတြ႔ၾကဳံရတတ္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲကို ေပါင္းစပ္ ထည္႔သြင္း ေဆာင္ရြက္ျပန္သည္။

(PERT) သို႔မဟုတ္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းနည္း ႏွစ္ခုအနက္ မည္သည့္နည္းကိုအသုံးျပဳသည္ဆိုေစခါမူ မ်ဥ္းေၾကာင္းျပပုံစံ (Diagram or Model) ကိုစနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းေပါင္းစပ္ ေရးဆြဲရသည္။ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပရသည္။ ပုံတြင္ ေလ႔လာၾကည့္႐ႈပါ။

မည္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္ ျဖစ္ေစခါမူ

– စီမံကိန္းတခုလုံး၏ လုပ္ငန္းအေသးစိတ္ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ စဥ္းစားရာ၌ ေဆာင္ရြက္ပုံစနစ္အတိုင္း ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ အလုပ္သမားအင္အား အရြယ္အစားႏွင့္ အလုပ္ခ်ိန္ စသည္တို႔ကို ၾကိဳက္သလို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။
– ပူးေပါင္းမႈ (Combination)တခုသည္ စရိတ္စက အခ်ိန္ (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို အဓိကအားျဖင့္ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္။

Project တခုကို ၾကည့္လွ်င္ သာမန္အားျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ တခုတည္းကိုသာ အေလးေပးစဥ္းစားတတ္သည္။ ပ႐ိုဂ်က္တန္ဖိုး၌ တိုက္႐ိုက္ ႏွင့္ သြယ္ဝွိက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ပါဝင္ေအာင္ ပါဝင္ေၾကာင္းကို သတိမူရမည္။ ၄င္းတို႔သည္ အလုပ္ခ်ိန္နင့္ တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္လွ်က္ ရွိသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာသည္ အလုပ္သမားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားကို အျခားလုပ္ငန္းခြင္သို႔ အျမန္ဆုံးပို႔ျခင္းျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေကာင္းေလွ်ာ့ခ်ေပမည္။ ေနရာတိုင္း၌ မွန္ခ်င္မွလည္း မွန္ေပမည္။

– အခ်ိန္သည္ ျပႆနာမဟုတ္ခဲ့ပါမူ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပလိမ့္မည္။
– စရိတ္သည္ ျပႆနာမဟုတ္ခဲ့ပါမူ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပီးစီးေစရန္ အလုပ္ကို အျမန္ဆုံးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပလိမ့္မည္။

ဤအစြန္းႏွစ္ဖက္အၾကား၌ အေကာင္းဆုံးနည္းကို ရွာၾကံရန္မွာ ထပ္တူျဖစ္ေသာ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းသေဘာမ်ားကို အေသးစိပ္တခုကို အျမန္ျပီးစီးေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္ စရိတ္စက တက္မည္။ အခ်ိန္သက္သာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလုပ္ငန္းစိပ္သည္ ပ႐ိုဂ်က္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ အဓိက (Critical) က်ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ လုပ္ငန္းတခု မျဖစ္သ၍ ပ႐ိုဂ်က္လုပ္ငန္းတခုလုံး၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့နည္းေစမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြင္းဆက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ အဓိကက်ေသာလုပ္ငန္းစိပ္ ကိုရွာေဖြရန္ အေရးၾကီး သည္။ အဓိက လုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္မိမွသာလွ်င္ လုပ္ငန္းတခုလုံး၏ အလုပ္ခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့နည္းေစ၍ တိုက္႐ိုက္ႏွင့္ သြယ္ဝွိက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား သက္သာေစမည္။

အခ်ိန္ စရိတ္ ျပႆနာသည္ လြယ္ကူေသာ ကိစၥတရပ္ မဟုတ္ေပ။ တန္ဖိုးအားလုံးသည္ အခ်ိန္ကိုလိုက္၍ ေျပာင္းလဲသည္။
– လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတခုအတြက္ အခ်ိန္အလုံအေလာက္ရလွ်င္ တိုက္႐ိုက္ကုန္က်စရိတ္ က်ဆင္းသည္။
– လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈတခုအတြက္ အခ်ိန္ပိုမိုကုန္သည္ႏွင့္အမွ် သြယ္ဝွိက္စရိတ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္စရိတ္မ်ား ပိုမိုကုန္က်မည္။
– အခ်ိန္ႏွင့္ စုေပါင္းကုန္က်စရိတ္ ႏွစ္ခုအၾကား မွ်တသည့္ အေျခအေနကိုရွာႏိုင္ပါမွ အေကာင္းဆုံးအေျဖကို ရရွိႏိုင္ပါမည္။

ပ႐ိုဂ်က္စီမံခ်က္ (Project Program) မ်ား ေရးဆြဲရာ၌ အစဥ္အလာအားျဖင့္ မိမိ၏အေတြ႔အၾကဳံအရ ဆင္ျခင္သုံးသပ္လွ်က္ အေျဖရွာ ေဆာင္ရြက္တတ္သည္။ စမ္းသပ္၍ တြက္ခ်က္ရယူၾကသည္။တနည္းအားျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးစီမံခ်က္တခုလုံးသည္ ခန္႕မွန္းခ်က္သာျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အခ်ိန္ ႏွင့္ စရိတ္ ကို ပူးတြဲ ေလ႔လာသည့္စနစ္ CMP (သို႔) PERT ကိုအသုံးျပဳလာၾကသည္။ လိုအပ္သည့္လုပ္ငန္း၌ အခ်ိန္ ႏွင့္ စရိတ္ ကို ပူးတြဲေလ့လာသည့္ စနစ္၊ CMP (သို႔မဟုတ္) PERT ကိုအသံုးျပဳလာၾကသည္။ လုိအပ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္တုိင္းအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေဖၚျပသည့္ ကြန္ယက္ပံုစံ ( Net-Work Diagram or Model) ျဖင့္ စီမံခ်က္ကို ျမင္ျမင္ထင္ထင္ ေဖၚျပသည္။ ပရုိဂ်က္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းစဥ္ကို ျမင္ႏုိင္ရန္မ်ဥ္းေၾကာင္းမ်ား ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေဖၚျပသည္။

စီပီအမ္ ( CPM ) နည္း၏ အေျခခံအခ်က္မ်ား
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း စီမံေရးရာကိစၥ၌ စီပီအမ္နည္းကို၊ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ေအာက္ပါအဓိက အခ်က္မ်ားကို၊ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(က) ပရိုဂ်က္၌ ပါ၀င္အစိပ္အပိုင္းတစ္ခုစီ၏ ေဆာင္ရြက္မႈအတြက္၊ အခ်ိန္ႏွင့္ စရိတ္ ကို အတိအက် တြက္ခ်က္္ရမည္။
(ခ) ပါ၀င္လုပ္ငန္းတစ္ခုစီ၏ “အခ်ိန္ႏွင့္စရိတ္“ သိရွိရန္အတြက္၊ ခန္႕မွန္းေျခစာရင္းမ်ားျပဳစုသည့္သမရိုးက် အစဥ္အလာအတိုင္း၊ လုပ္ငန္းစိပ္ ( Itemised Bill of Quatity ) မ်ား၏ ပစၥည္းႏွင့္ လုပ္အားကို တြက္ခ်က္ရမည္။ လုပ္ငန္းစိပ္တစ္ခုစီ၏ တိုက္ရုိက္ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ရမည္။
(ဂ) လိုအပ္ပါက လုပ္ငန္းစိတ္တစ္ခုစီကို လုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္သလို ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းစဥ္မ်ား ထပ္ဆင့္ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာရမည္။
(ဃ) အထက္ပါခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာသည့္အဆင့္ကို မည္မွ်အထိ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဆုိသည့္အခ်က္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း မည့္သည့္ အဆင့္အထိ စရိတ္စကကို သိလုိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
(င) တိုက္ရိုက္ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ယူျပီးေသာအခါ၊ လုပ္ငန္းစိပ္တစ္ခုစီအတြက္ သာမန္အားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ လုပ္အားခ်ိန္၊စက္ယႏၱရားလုပ္အားခ်ိန္တို႕ကို သမရိုးက်နည္းစနစ္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္တြက္ခ်က္ရမည္။
(စ) ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း ( Operation ) တစ္ခုစီအတြက္၊ အခ်ိန္စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္ရရွိျပီးေသာအခါ၊ သာမန္ထက္ထူးျခားေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ရာထားတြက္ခ်က္ရန္သည္၊ ခတ္ခဲေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ေျပာင္းလဲအေျခအေနမ်ားကို ရာထားတြက္ခ်က္၍၊ ရႏိုင္ေပျပီ။

အေျခအေနေျပာင္းလဲရာထားႏိုင္ခ်က္မ်ား
– အလုပ္သမားတဆိုင္းအားအခ်ိန္ပိုေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…
– အလုပ္သမား အဆိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…
– အလုပ္သမား အေရအတြက္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…
– စက္၊ ယႏရား၊ ကရိယာ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…
– လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…
– ပရိုဂ်က္အတြက္ အေျခအျမစ္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေစလွ်င္…

ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အလားအလာမ်ားေလေလ..ဤသို႕ျပန္လည္တြက္ခ်က္ရသည့္အလုပ္သည္ ျငီးေငြ႕ဘြယ္ရာျဖစ္ေလျဖစ္မည္။သို႕ေသာ္ အေတြ႕အၾကံဳရလာလွ်င္၊ လြယ္ကူလာေပမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုးနည္းကို ေတြ႕ရမည္။
ဤသို႕ နည္းလမ္းရွာေဖြနည္းကို “ ကြန္ယက္စိပ္ျဖာေလ့လာနည္း – Network Analysis “ ဟုေခၚသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာတိုင္း၊ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာတိုင္း သိအပ္သည္။ အသံုးျပဳအပ္သည္။ ကြန္ယက္စိပ္ျဖာနည္းကို ကိုယ္တိုင္ေဆာင္ရြက္ပါက၊ ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္ကို အေသးစိပ္ စဥ္းစားႏိုင္သည္။ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

စီ၊ ပီ၊ အမ္၊ နည္း ေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ ( C P M – Procedures and Terminology )

ပရိုဂ်က္လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္၊ ခန္႕မွန္းေျခစာရင္း ျပဳစုရာ၌ ပီစီအမ္နည္းကို အသံုးျပဳလိုလွ်င္၊ သဘာ၀ဆန္သည့္ လုပ္နည္းစနစ္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္လိုအပ္သည္။သဘာ၀က်သည့္ နည္းစနစ္ကို စီမံေရးရာပိုင္းႏွင ့္အခ်ိန္ဇယား စီမံခ်က္ပိုင္းတို႕၌ မလြဲမေသြ အသံုးခ်ရမည္။

– လုပ္ငန္းစီမံေရးရာပိုင္း၌၊ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္ တန္းစီရာထားခ်က္မ်ား စသည္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။
– အခ်ိန္ဇယားစီမံခ်က္ပိုင္း၌၊ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္ဆင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်ိန္၊ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ျပီးစီးသည္အထိ လိုအပ္ခ်ိန္တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ရမည္။

ဤလုပ္ငန္းကို စာရြက္ေပၚ၌ ကြန္ယက္ပံုစံ ( Network Diagram ) ျဖင့္ ေရးဆြဲေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ပရိုဂ်က္၏ အလုပ္ခြဲျခမ္း စိပ္ျဖာျခင္း
လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုလွ်င္ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈနည္းစဥ္ကို အေသးစိပ္ ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာရေပမည္။ စိပ္ျဖာမႈအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္ပါတုိ႕ျဖင့္ ထိန္းကြပ္ထားသည္။
– အလုပ္၏ လုပ္ငန္းသေဘာ ႏွင့္ သဘာ၀
– အလုပ္သမား အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အရည္အခ်င္း
– လုပ္ငန္းအတြင္း အလုပ္တည္ေနရာ
– လုပ္ငန္းစိပ္တစ္ခုအတြက္ ပစၥည္း ႏွင့္ စရိတ္
– လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေရွ႕ေနာက္တန္းစီ အေျခအေန

လုပ္ရပ္ ( Activity ) သီးျခားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ကိုေခၚသည္။
ျဖစ္ရပ္ ( Event ) သီးျခားလုပ္ရပ္ျပီးဆုံးတိုင္း ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ကိုရသည္။
ထို႔ုေၾကာင့္ လုပ္ရပ္တိုင္း၌ အခ်ိန္ပါဝင္သည္။ ျဖစ္ရပ္၌ အခ်ိန္ပါဝင္ျခင္း မရွိ။ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ လုပ္ရပ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခား ဆက္သြယ္ထားသည္။
လုပ္ရပ္ ( Activities ) မ်ားကို အေသးစိတ္စာရင္း ျပဳစုျပီးေသာအခါ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈကို ဆက္လက္ေလ႔လာရပါမည္။
လုပ္ရပ္တစ္ခုတိုင္းသို႔ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ား ေမးရပါမည္။

(က) ဤလုပ္ရပ္မတိုင္မီ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကို လုပ္ရမည္နည္း။
(ခ) ဤလုပ္ရပ္ျပီးလွ်င္ မည္သည့္လုပ္ရပ္ကို ဆက္လုပ္ရမည္နည္း။
(ဂ) ဤလုပ္ရပ္ႏွင့္အတူ မည္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို တျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္နည္း။

ဤသို႔ စစ္ေဆးစူးစမ္းရင္းျဖင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း ေရွ႔ေနာက္ တန္းစီျပီး ျဖစ္လာေပမည္။
သို႔ ျဖင့္ …….
– လုပ္ရပ္တိုင္း၏ အစျဖစ္ရပ္ကို ေတြ႔ရမည္။
– ျဖစ္ရပ္သည္ ေဆာင္ရြက္မႈအဆင့္တစ္ခု၏ အစ (သို႔) အဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္။
– လုပ္ရပ္တစ္ခု၏ အဆုံးသည္ ေနာက္လုပ္ရပ္တစ္ခု၏ အစျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္ျပေပမည္။
– လုပ္ရပ္မ်ား ထပ္ေနမႈရွိလွ်င္ ညႊန္ျပေပမည္။

လုပ္ရပ္အမ်ားကို တႀကိမ္တည္း တၿပိိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစကာမူ အဆင့္ဆင့္ေရွ႕ေနာက္တန္းစီ ေဆာင္ ရြက္္ႏိုင္ရန္ ၊ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ထိန္း ( constraint ) ထားရသည္။ ပံုစံအားျဖင့္- ကြန္ကရစ္ပံုစံခြက္ မျပဳလုပ္ရေသးမွီ ၊ ကြန္ကရစ္ကို မေလာင္းႏိုင္။ အမိုး – ဒိုင္း မတင္ရေသးမွီ အမိုးျပား အမိုးႏိုင္သကဲ့သို႕ျဖစ္သည္။ ဤခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ိဳးကို ၊ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕ ( Physical Constraints ) ဟု ေခၚသည္။
တၿပိဳင္တည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္အခ်ိဳ႕ကို ေ႐ွ႕ေနာက္ခြဲျခား ေဆာင္႐ြက္ေစရသည္လည္း႐ွိသည္။ ပံုစံအားျဖင့္ အေပၚပိုင္း၌ အမိုး- ဒိုင္း စသည့္ သစ္သားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း ၊ ေအာက္တည့္တည့္႐ွိၾကမ္းခင္း ( ကြန္ကရစ္ သို႕မဟုတ္ သစ္သား ) လုပ္ငန္းးကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အႏ ၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ ေရွ႕ေနာက္ခြဲလိုက္ရသည့္ ၊ လုပ္ရပ္မ်ားရွိသည္။ ဤသို႕ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ိဳးအစားကို အႏၲရာယ္္ကင္းခ်ဳပ္ထိန္းမႈ ( Safety Constructions ) ဟုေခၚသည္။
လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ႕အတြက္ လိုအပ္ေသာ လူ၊ ပစၥည္း၊ စက္ယႏၲရားမ်ား အခ်ိန္မွီမရ႐ွိႏိုင္သည့္ အေျခေနမ်ိဳး ေတြ႕ရတတ္သည္။ ထိုအခါ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ထိန္းထားရသည္။ သို႕မဟုတ္ပါက ၿပိဳင္တူလုပ္ႏိုင္ေသာအျခားလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္တိုက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္။ ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္လိုအပ္ေသာ အေျခအျမစ္ ( Resources ) မ်ား ေႏွာင့္ေႏွးမႈေၾကာင့္ လုပ္ရပ္တစ္ခုကို ၊ ခ်ဳပ္ထိန္းထားရလွ်င္ အေျခအျမစ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕ ( Resources Constructions ) ဟု ေခၚသည္။
အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းမ်ား ၌ ကၽြမ္းက်င္သူအလုပ္သမား ရရွိမႈ႕ခက္ခဲတတ္သည္။ လံုး၀မရျခင္းအနည္းငယ္သာရရွိျခင္းမ်ိဳးရွိတတ္သည္။ ဤအေျခေနမ်ိဳး၌ တၿပိဳင္နက္လုပ္ႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ထားရသည္လည္းရွိသည္။ ကၽြမ္းက်င္သူအလုပ္သမား အခက္အခဲေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ လုပ္ရပ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕မ်ားကို အလုပ္သမားခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕ ( Crew Constraints ) ဟုေခၚသည္။
လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕တြင္ အေျခေနအရ မန္ေနဂ်ာမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕မ်ိဳးရွိသည္။ သီျခား႐ွိ ၍ တၿပိဳင္တည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွ႕ေနာက္တန္းစီေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစသည္။ တခါတရံသီးျခားလြတ္လြတ္လပ္လပ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကိုပင္ အဆင့္ဆင့္ေဆာင္႐ြက္ေစသည္ ၊ စသည့္ ေဆာင္႐ြက္ရမႈ႕မ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းခ်ဳပ္ထိန္းမႈအမ်ိဳးအစားကို စီမံခန္႕ခြဲေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈ႕ (Management Constraints ) ဟု ေခၚသည္။

ကြန္ယက္ပံုစံ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း ၊ ျပဳျပင္ျခင္း ၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာ ၌ ေအာက္ပါတို႕ကို မလႊဲမေသြထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္။

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Physical
အႏၲရာယ္ကင္းခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Safety
အေျခအျမစ္ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Resources
အလုပ္သမားခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Crewments
စက္ယႏၱရား ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Equipments
ဘ႑ာေရး ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Finance
စီမံခန္႔ခဲြေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳပ္ထိန္းမႈမ်ား … Management
ကြန္ယက္ပံုစံႏွင့္ စံျပပံုစံ (Net-Work Diagram of Model)

ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုအတြက္ လုိအပ္သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ရပ္မ်ား၏ ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ ေရွ႔ေနာက္အစဥ္အတိအက်ကို ေဖာ္လ်က္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္၊ စီမံေရးကို ထင္ထင္ရွားရွား ေပၚလြင္ေစသည့္ မ်ဥ္းေၾကာင္းျပပံုစံကို ကြန္ယက္ပံုစံသို႔မဟုတ္ စံျပပံုစံဟုေခၚသည္။

လုပ္ရပ္ကို အေျခခံေသာ ကြန္ယက္ပံုစံ ၌ မွ်ားတစ္ေၾကာင္းစီသည္ လုပ္ရပ္တစ္ခုစီကို ညႊန္ျပသည္။ မွ်ားတစ္ခုနွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္မႈသည္ လုပ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဆက္သြယ္မႈကို ညႊန္ျပသည္။
မွ်ားႏွစ္ခုအၾကား စက္၀ိုင္း (Node) တစ္ခုစီသည္ ျဖစ္ရပ္ကို ညႊန္ျပသည္။
မွ်ားတစ္ခု၏ အတိုအရွည္သည္ အဓိ ပၸါယ္သက္၀င္မႈမရွိေပ။

မွ်ားဦးတည္ရာျဖစ္ရပ္သို႔မဟုတ္ လုိအပ္သည့္အခ်ိန္ကို ေဖာ္ျပရန္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္ရပ္တစ္ခုစီအတြက္ သီးျခား – မွ်ား- တစ္ခုျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။
စက္၀ိုင္း (Node) တခုအတြင္းသို႔ ၀င္လာေသာ အလုပ္အားလံုး (လုပ္ရပ္အားလံုး) ျပီးစီးမွသာလွ်င္၊ စက္၀ိုင္းမွထြက္ေသာ လုပ္ရပ္ကို စတင္ႏိုင္ေၾကာင္းညႊန္ျပသည္။

ပံုစံအမွတ္ ၌ ေဖာ္ျပထားေသာ ကြန္ယက္ပံုစံကို ေလ့လာၾကည့္ၾကပါစုိ႔…

ပံုစံ (က) ၌- A- ကို – B – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ B – ကို – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။
ပံုစံ (ခ) ၌- A- ကို – B – ႏွင့္ – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။
ပံုစံ (ဂ) ၌- A- ႏွင့္ – B – ကို – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။
ပံုစံ (ဃ) ၌- A- ကို – C – ၏ေရွ႔ ၌လည္းေကာင္း – B – ကို – D – ၏ေရွ႔ ၌ လည္းေကာင္းလုပ္ရမည္။
ပံုစံ (င) ၌ – A- ကို – C – ႏွင့္ – D – ၏ေရွ႔ ၌လည္းေကာင္း – B – ကို – D – ၏ေရွ႔ ၌လည္းေကာင္း လုပ္ရမည္။
ဤ သို႔ညႊန္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ – A – ႏွင့္ – D – အၾကားတြင္သဘာ၀က်ေသာ ေရွ႔ေနာက္ ေဆာင္ရြက္မႈအစဥ္ကို ေဖာ္ျပသည့္ မွ်ားတု (Dummy Arrow) ကိုထည့္သည္။ မွ်ားတုအတြက္ စရိတ္မလို အခ်ိန္မလုိ။
ပံုစံ (စ) ၌- A- ကို – B – ႏွင့္ – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ – B- ႏွင့္ – C – ကို – D – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ဤပံုစံ ၌ ျဖစ္ရပ္ (events) မ်ားကို ျခားနားေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ မွ်ားတု (Dummy) ကိုထည့္သည္။
ပံုစံ (ဇ) ၌ ေဆာင္ရြက္မႈ – -တစ္ခုတည္းကိုပင္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ (Constraints) မ်ားနွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ လုပ္ရပ္သံုးဆင့္ ခြဲလိုက္ရသည္။ မွ်ားတုကို သံုးရျပန္သည္။
ပံုစံ (ဆ) ၌ – A- ကို – B – ႏွင့္ – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ – B- ကုိ – D – ႏွင့္ – E – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ – C – ကို – E- ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ – D – ႏွင့္ – E – ကို – F – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။
ပံုစံ (ဇ) ၌ – B – ကုိ – C – ၏ေရွ႔ ၌လုပ္ရမည္။ -B-တခ်ဳိ႔ကို – A -အခ်ဳိ႔ေရွ႔ ၌ စတင္လုပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္ -A- မျပီးေသးမီ – D- ကိုစတင္မလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ကြန္ရက္ပံုစံ၌ လုပ္ရပ္ ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္ မ်ားကို အမွတ္အသားျဖင့္ ေဖၚျပပါ။ အ၀ိုင္းမွ်ားအတြင္း နံပါတ္ေဖၚျပ၇ာ၌ မွ်ားထိပ္နံပါတ္သည္ မွ်ားေနာက္ပိုင္း နံပါတ္ထက္အစဥ္ႀကီး၍ ေဖၚျပရသည္။ “လုပ္ငန္းအစ ျဖစ္ရပ္ကို သုည” ေဖၚျပ၍ ေနာင္ရလာသည့္ ျဖစ္ရပ္နံပါတ္မ်ားကို နံပါတ္စဥ္အတိုင္း ေဖၚျပရသည္။
အ၀ိုင္း ( Node ) တစ္ခုသို႕ ၀င္လာသည့္မွ်ားမ်ား ၊ ထြက္သြားသည့္မွ်ားမ်ားအားလံုးသည္ အခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္မႈရွိရမည္။

အ၀ိိုင္းတစ္ခုမွထြက္သြားေသာ မွ်ားမ်ားအတြက္ တူညီေသာ ေရွ႕ပိုင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ (Predecessors) မ်ားရွိရမည္။
အ၀ိုင္းတစ္ခုသို႕၀င္လာေသာမွ်ားမ်ားအတြက္ တူညီေသာ ေနာက္ပိုင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ( Indentical Followers ) မ်ားရွိရမည္။
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျဖစ္ရပ္ ( အ၀ိုင္းနံပါတ္ ) တစ္ခုအတြက္ စုေပါင္းဦးတည္ခ်က္ရွိရမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္မႈအစ ( မွ်ားေနာက္ ) နံပါတ္သည္ ၊ အဆံုး ( မွ်ားဦး ) နံပါတ္ထက္စဥ္ ငယ္ရမည္။
စီပီအမ္ ( CPM ) နည္း သည္ ၊ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးအတြက္ ၊ ေရွ႕ေနာက္တန္းစီျခင္း ၊ ဆက္သြယ္မႈေဖၚျပျခင္းတို႕သာလွ်င္ မဟုတ္ေပ၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရပ္အားလံုးအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္စရိတ္ကိုပါ အႀကိဳး၀င္ေဖၚျပသည္။
ပထမဆင့္၌ လုပ္ရပ္တစ္ခုတိုင္းအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္၊ ဆက္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း ေ႐ွ႕ေနာက္အဆင့္ဆင့္ လုပ္ရမည့္အခ်က္မ်ားကို ေဖၚျပရန္ ကြန္ယက္ပံုစံကို၊ အၾကမ္းေရးဆြဲသည္။
ဒုတိယဆင့္၌ လုပ္ရပ္တခုတိုင္းအတြက္ လိုအပ္အခ်ိန္ကို ထည့္သြင္းေရးသားသည္။
ဤသို႕ျဖင့္ ကြန္ယက္ပံုစံသည္၊ ပရိုဂ်က္လုပ္ငန္းတခုအတြက္လိုအပ္ေသာ ဆက္သြယ္လုပ္ရပ္မ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းတခုလံုးၿပီးစီးသည့္အထိ ၊လိုအပ္အခ်ိန္ကို စုေပါင္းေဖာ္ျပၿပီးျဖစ္သည္။
ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ရပ္တခုတိုင္းအတြက္ အခ်ိဳးက်စရိတ္စကမ်ား ပါ၀င္ေစသည္။ ဤစရိတ္စကသည္ လုပ္ရပ္တခုၿပီစီးေစရန္ လိုအပ္သည့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအတြက္သာ မွန္ကန္သည္။ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲခ်က္ရွိလွ်င္၊ စရိတ္စကလည္းေျပာင္းသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေပၚေပါက္လာမည့္ စရိတ္စကေျပာင္းလဲမႈကိုလည္း သိရန္လိုအပ္သည္။ ဤသို႕ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အက်ိဳးတရား တနည္းအားျဖင့္ အသံုးခ်ကိန္း ( Utility Data ) ကို လုပ္ရပ္တခုစီအတြက္ ကြန္ယက္ပံုစံ ၌ ေဖၚျပႏိုင္သည္။
ကြန္ယက္ပံုစံတခုအေပၚ ၌ အခ်ိန္ႏွင့္စရိတ္ကိန္းဂဏန္းမ်ား ေဖၚျပၿပီးေသာခါ၊ ကြန္ယက္စံျပပံုစံ (Net-Work Model) ျဖစ္လာသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

ကြဲျပားျခားနားမႈ (Contrast)


အျဖဴေတြၾကားမွ အနက္တစ္စက္သည္လည္းေကာင္း၊ အနက္ေတြၾကားမွ အျဖဴတစ္စက္သည္လည္းေကာင္း၊ သုိးျဖဴအုပ္ၾကားမွာ သိုးမည္းတစ္ေကာင္ပါလာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ သိုးမည္းအုပ္ၾကားမွသုိးျဖဴ တစ္ေကာင္သည္ပါလာျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနျခင္း၏ ထင္ရွားသိသာေစေသာ၊ အျမင္အာရံုကိုဂရုျပဳမိေစႏုိင္ေသာ Contrast ၏ ဥပမာ သေဘာတရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဗိသုကာပညာရပ္၌ Contrast (ကြဲျပားျခားနားမႈ)ကို အထူးဂရုျပဳေစလုိတဲ့ ေနရာေတြမွာ တနည္းေျပာရရင္ အျခားအရာေတြထက္ သိသာထင္ရွားေစလုိတဲ့ အခါမ်ိဳးေတြမွာ အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဗိသုကာအမ်ားစုဟာ Contrast ရဲ့သေဘာကို Entry (၀င္ေပါက္)မ်ား၊ Exit (ထြက္ေပါက္)မ်ား ၊ သီးျခားအခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ တစံုတရာ အေရးၾကီးေသာ အရာတုိ႔ကို သိသာထင္ရွားေအာင္ ျပသလုိေသာအခါမွာ အသံုးျပဳတတ္ၾကပါတယ္။

ထင္ရွားတဲ့ ဗိသုကာပညာရွင္ၾကီး Frank Lloyd Wright ကို California ျပည္နယ္ San Francisco ျမိဳ႕မွာရွိတဲ့ Morris Shop ငယ္ေလးကို ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ဖုိ႔ အပ္ႏံွျခင္းခံရပါတယ္။ သူ႔ကို Shop ငယ္ေလးတည္ေဆာက္မယ့္ ေနရာ Location ျပတယ္။ ေနာက္ လမ္းအထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းမွာရွိေနတဲ့ အျခားစတုိးဆုိင္ၾကီးေတြႏွင့္ အျခားထူးျခားတဲ့ အရာေတြကို ထပ္ျပေပးပါတယ္။ အဲဒီမွာ Frank Lloyd Wright ျပႆနာက Morris Shop ငယ္ေလးကို လူေတြ သတိထားမိေစဖုိ႔ စဥ္းစားရမယ့္အခ်က္ပါ။ လမ္းေဘးဘယ္ညာ အထက္ေအာက္ေတြမွာက နီယြန္မီးလံုးေတြ၊ ဆုိင္းဘုတ္အၾကီးစားေတြႏွင့္ ျပိဳးျပိဳးျပက္ျပက္ေတြက ျဖတ္သြားသမွ်လူေတြကို လာပါၾကည့္ပါလုိ႔ ေအာ္ဟစ္ဖိတ္ေခၚေနတဲ့ ပံုမ်ိဳးခ်ည္းပါပဲ။ အဲဒီမွာ Wright စဥ္းစားဆံုးျဖတ္လုိက္တာက Contrast (ကြဲျပားျခားနားမႈ) ကိုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူဟာ ဆူညံေနတဲ့ ဆုိင္တန္းေတြၾကားထဲမွာ ျငိမ္သက္တိတ္ဆိတ္တဲ့ ဆုိင္ေလးအျဖစ္ဖန္တီးျပစ္လုိက္တာပါပဲ။

အထက္ပါပံုေတြကိုၾကည့္မယ္ဆုိရင္ အျခားဆုိင္ေတြႏွင့္ ဘာေတြ ကြာျခားသလဲ။ ၾကီးမားတဲ့ ၀င္ေပါက္ၾကီးကို သတိထားမိပါသလား။ ထင္ရွားၾကီးမားတဲ့ Sign ေတြမရွိ။ ေနာက္ အေရာင္းပစၥည္းေတြ အျပည့္ျပထားတဲ့ ျပတင္းေပါက္ေတြ မရွိ။ တစ္ခုတည္းေသာ စြဲေဆာင္ရာအျဖစ္ ေရွ႕က၀င္ေပါက္ၾကီးသာ သိသာေနပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ Contrast (ကြဲျပားျခားနားျခင္း)ကို လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳထားမႈပါပဲ။အဲဒီလုိျပဳလုပ္လုိက္ၿပီး အျခားဆုိင္ေတြထက္ သိသာထင္ရွားေစခ်င္တဲ့ ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအနားကို ေရာက္လာတဲ့ လူတုိင္းဟာ အျခားဆူညံေနတဲ့ အေဆာက္အအံုျမင္ကြင္းေတြကို သတိမျပဳမိဘဲ ရိုးရွင္းၿပီး ျငိမ္သက္တဲ့ အဲဒီဆုိင္ေလးကို ပိုၿပီး သတိျပဳမိေစပါတယ္။ ဒါဟာ နာမည္ေက်ာ္ ဗိသုကာၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ Contrast ကိုအသံုးျပဳထားတဲ့ ဂႏၱ၀င္ ဗိသုကာလက္ရာ တစ္ခုလုိ႔ဆုိရင္ မမွားႏုိင္ပါဘူး။
ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ေတြဟာ အထူးဂရုျပဳေစခ်င္တဲ့ ဧရိယာအေၾကာင္းေျပာၾကမယ္ဆုိရင္ စိတ္၀င္စားမႈရဲ့ ဗဟုိခ်က္တစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ ဆံုခ်က္ တစ္ခု အေၾကာင္း လုိပဲ အေရးထားေျပာၾကပါတယ္။
ဗဟုိက်ေနတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာ အမ်ားသတိျပဳေစလုိတာမ်ိဳး ဖန္တီးခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ Contrast ကိုအသံုးျပဳျခင္းဟာ အင္မတန္ကို အက်ိဳးသတ္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။
Contrast ကိုအသံုးျပဳျခင္းမွာ အထူးသတိထားရမယ့္အခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ Too much contrast may destory the harmony and unity. ပါတဲ့။
အမွန္တကယ္ဆုိရလွ်င္ က်ေနာ္တုိ႔ ေဖာ္ျပလုိတဲ့ အရာဟာ တသားတည္းျဖစ္ေနတဲ့ အရာေတြၾကားမွာ တမူကြဲထြက္ၿပီး ထီးထီးထင္းထင္းၾကီး ေပၚလြင္ေနသည္မွာ Contrast ဟုေျပာႏုိင္ပါေသာ္လည္း ဒီဇိုင္နာတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ထင္ရွားသိသာကြဲျပားေစရံုသာမက လူအမ်ားကိုပါ ရသတစ္ခုခုျဖင့္ စိတ္၀ယ္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေနေစဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါသည္။ သီအုိရီသည္ သီအုိရီသာျဖစ္သည္။ တကယ္လုပ္ေဆာင္ခ်ိန္၌ ဒီဇုိင္နာ၏ အေတြး၊ အသိ၊ စိတ္ကူး ၀ိဥာဥ္တုိ႔ က်က္စားျဖန္႔က်က္မႈျဖင့္သာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေသာ alike and  different, order, basic geometry shapes, edges, comparing, environment, repetition, unity, balance, pattern, rhythm, harmony, composition အစရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို အလုိက္သင့္ အလ်ားသင့္ ညီညြတ္မွ်တေအာင္ စီစဥ္ႏုိင္မွသာ အေကာင္းဆံုး ဒီဇိုင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔၏ ပတ္၀န္းက်င္မွ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ သဘာ၀အတုိင္း တည္ရွိေနေသာ ေတာ၊ ေတာင္၊ ေရ၊ ေျမ မ်ားမွ Contrast ျဖစ္ေနေသာ အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာစူးစမ္းရင္း  Contrast သေဘာတရားကို ပိုမိုနားလည္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာႏုိင္ၾကပါေစ။

ေလးစားစြာျဖင့္
MMO

အခုတေလာ က်ေနာ္စာမေရးျဖစ္တာ အေတာ္ၾကာပါပီ…။ သုိင္းေလာကထဲ၀င္ၿပီး စိန္ေခၚသံႏႊဲလုိက္၊ နဂါးႏုိင္ဓါးလုလုိက္ လုပ္ေနခဲ့တာပါ..။ ေနာက္ မထူးပါဘူးဆုိၿပီး မုိက္လက္စနဲ႔ ေဖ့စဘြတ္က မာဖီးယားဂိုဏ္းထဲ၀င္ၿပီး Job ေတြလုပ္၊ Robbing ေတြလုပ္ရင္း မာဖီးယားဂိုဏ္းမွာလည္း အေတာ္အတန္ေနရာ ရလာခဲ့ပါၿပီ…။ အဲဒီလုိအလုပ္ေတြမ်ားေနေတာ့ ဖုိရမ္ေလးကို ျပန္မၾကည့္ဘဲ ပစ္ထားခဲ့တာ အေတာ္ၾကာေနပါၿပီ…။ ကိုယ္တစ္ေယာက္ပဲ ပစ္ထားသလားမွတ္တယ္….။ ညီအကိုေမာင္ႏွစ္မေတြကလည္း စိတ္ခ်ရတယ္ဗ်ာ…။ တစ္ပို႔စ္မွ တတ္မလာၾကဘူး…။ အင္း ဒီပံုအတုိင္းဆုိ တုိ႔ဖုိရမ္ေလးေတာ့ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေတာ့မယ္တုိတာ ေတြးမိတယ္..။ ဘာလုိလုိႏွင့္ ဖုိရမ္လည္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခါနီးလာပါၿပီ…။ က်ေနာ္ စလံုးေရာက္တာ အခုဆုိ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသြားၿပီေပါ့…။

ကိုယ္ေတြ အေၾကာင္းကိုလည္း ေတြးမိသြားတယ္။ လုပ္စမွာေတာ့ အားလံုးတက္တက္ၾကြၾကြပဲ။ ပို႔စ္ေတြ သူတင္လုိက္၊ ငါတင္လုိက္… အမယ္ လန္ထြက္ေနေအာင္ စိတ္ဓါတ္ေတြျမဴးေနလုိက္ၾကတာ။ အေတြးေတြ ပလူပ်ံေနလုိက္ၾကတာ…။ စိတ္ဆုိတာလည္း ခက္သားလား အစမွာေတာ့ ဟုတ္သလုိလုိနဲ႔ေနာက္ေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာေတြရဲ့ ထံုးစံအတုိင္း ေကာက္ရိုးမီးလုိျဖစ္သြားၾကတာပါ…။ ကိုယ္အပါအ၀င္ပါေလ..။ ကိုယ္တုိင္လည္း ျမန္မာဆုိေတာ့ ျမန္မာစိတ္ဓါတ္အျပည့္အ၀ရွိတာေပါ့…။ ကိစၥတစ္ခုကို စတင္ဖုိ႔ လြယ္ကူေပမယ့္ အဲဒါကို တည္ျမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖုိ႔ဆုိတာ အင္မတန္ခက္ခဲပါတယ္…။ ပါ၀င္တဲ့သူေတြ စိတ္ဓါတ္ေတြ ညီညတ္မွသာျဖစ္ႏုိင္တာပါ…။ အထူးသျဖင့္ အမ်ားနဲ႔လုပ္တဲ့ အလုပ္ေတြမွာပိုဆုိးပါတယ္…။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္ေတာ့လည္း စိတ္ဓါတ္ျပည့္၀မႈ အေတာ္လုိအပ္ေနေသးတာ ေတြ႔ျပန္ေရာ…။ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈဆုိ ေ၀လာေ၀းျဖစ္ေနေရာ…။

စိတ္ေတြ ရႈပ္ေထြးၿပီး အေတြးေတြ ပြားေနမိတယ္….။ စိတ္ထဲမွာ မေကာင္းတာေတြ၊ အပ်က္ဘက္ေတြပဲ ေတြးေနမိေတာ့တယ္…။ ဒီမွာ စိတ္ထဲကေပၚလာတာက Balance ဟန္ခ်က္ ဆုိတာေလးပဲ။ Architectural Elementary ေတြေရးျဖစ္ေနတာ အေတာ္ၾကာပါၿပီ။ ခုဟန္ခ်က္ Balance ဆုိတာေလးအေၾကာင္းေရးဖုိ႔ ဟန္ျပင္ရင္း စိတ္ထဲေပၚလာတဲ့ ကိုယ္ေတြရဲ့ ဟန္ခ်က္ပ်က္ေနမႈ။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ရဲ့ စိတ္ထဲမွာ ေပၚလာတဲ့ အဆုိးျမင္ ဟန္ခ်က္ေတြ အေလးသာေနမႈကို စိတ္ထဲမွာ ေတြးဆလုိက္မိတယ္…။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူမေရးေရး၊ ဘယ္သူမလုပ္လုပ္ အဓိက ငါလုပ္ေနဖုိ႔ပဲ လုိတာမဟုတ္လား ဆုိတဲ့အေတြးလည္းေခါင္းထဲမွာေပၚလာတယ္…။ ကိုယ္ရဲ့ အေလလုိက္တဲ့ဘက္ အေလးသာေနတဲ့ စိတ္ဓါတ္ဟန္ခ်က္ေတြလည္း ဖုိရမ္မွာ ျပန္ၿပီး ခ်ိန္ညိႈ႔ထည့္ေပးရအုနး္မွာေပါ့…။

ဟန္ခ်က္အေၾကာင္းေျပာဖုိ႔ စဥ္းစားမိေတာ့ ဆပ္ကပ္ေတြက ၾကိဳးတန္းေလွ်ာက္သမားေတြကို ေျပးျမင္မိတယ္…။ ၾကိဳးတန္းတစ္ခုေပၚမွာ မယိမ္းယိုင္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းဖုိ႔ လက္ေတြဘယ္ညာယိမ္းၿပီးထိန္းတာျဖစ္ျဖစ္၊ တုတ္တံတစ္ေခ်ာင္းကိုကိုင္ၿပီး ဘယ္ညာညီေအာင္၊ ဟန္ခ်က္မပ်က္ေအာင္ ထိန္းတာျဖစ္ျဖစ္ လုပ္တတ္ၾကတယ္..။ အဲလုိလုပ္ႏုိင္မွသာ ျပဳတ္က်မႈမျဖစ္ႏုိင္မွာပါ..။ စက္ဘီးစီးတာ လူေတြရဲ့ လမ္းေလွ်ာက္တာ ေျပာရရင္ ေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးဟာ အရာရာတုိင္းမွာ ဟန္ခ်က္ Balance ေတြ ထိန္းညိႈထားတာမဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ balance ဆုိတာ ေနရာတုိင္းအတြက္ အင္မတန္အေရးပါတဲ့ အရာပါ…။ ဗုဒၵရဲ့ မစၨ်ိမပဋိပဓါဆုိတာ ဘယ္အရာမွ အစြန္းမေရာက္ဖုိ႔ အရာရာ Balance ျဖစ္ေအာင္သတိနဲ႔ေနဖုိ႔ သင္ၾကားျခင္းပဲမဟုတ္ပါလား…။ ဒီေတာ့ Balance ရဲ့အေရးပါမႈဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ နက္နဲသလဲ သိသင့္သလဲဆုိတာ ခန္႔မွန္းႏုိင္ေလာက္မွာပါ..။

ဗိသုကာပညာမွာလည္း  Balance ရဲ့အေရးပါမႈဟာ အထူးေျပာဖုိ႔လုိမယ္မထင္ပါဘူး..။ အေဆာက္အအံုေတြ၊ ဘေလာေတြကို အျခားအရာေတြႏွင့္ Balance ျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္ညိႈပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အျမင္မွာ ဟန္ခ်က္ညီေအာင္ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဗိသုကာေတြဟာ သူတုိ႔ဒီဇုိင္းေတြမွာရွိတဲ့ Balanceကို စဥ္းစားတဲ့အခါ အရင္ဆံုး Symmetric (ေခါက္ခ်ိဳးညီျခင္း) ႏွင့္  Asymmetric (ေခါက္ခ်ိဳးမညီျခင္း) ဘယ္ဟာကိုသံုးမလဲ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ ငယ္စဥ္ပညာသင္ၾကားခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္၊ ကစားခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္ Symmetric ႏွင့္  Asymmetric  ကို အလုိလုိ ျပဳလုပ္တတ္ပါတယ္။ ေနာက္မွသာ ပိုမုိအဆင့္ျမင့္တဲ့ balance အေၾကာင္းေတြကို ရွင္းလင္းေသျခာ နားလည္ႏုိင္ေအာင္ ေလ့လာသင္ၾကားၾကရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဗိသုကာေတြဟာ သဘာ၀အားျဖင့္ Symmetrical Design ေတြကို သင္ယူၿပီးျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္…။ Balance ကို ပန္းခ်ီပညာရွင္ေတြကေတာ့ Asymmetrical Balance ကို Informal လို႔ေခၚဆုိၾကၿပီး Symmetrical Balance ကို Formal လုိ႔ အမ်ိဳးအစားခြဲ ေခၚဆုိတတ္ၾကပါတယ္။

ဒီ Balance Concept ကို လက္ေတြ႔ရွင္းလင္း ေျပာျပရာမွာ Balance Scale က အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေအာင္နားလယ္လြယ္ ပါတယ္။ ပံုမွာ ျပထားသလုိ သစ္သားေခ်ာင္းကေလးႏွင့္ ၾတီဂံတုံးေလးတစ္တံုး တုိ႔ျဖင့္ ျပသႏုိင္ပါတယ္။ သစ္သားေခ်ာင္းအလယ္မွာ ပံုမွာျပထားသလုိ အခ်ဳိင့္ကေလး ျပဳလုပ္ေပးထားပါ…။ သစ္သားေခ်ာင္းေလးအရြယ္အစားကို ၁၂ လက္မ ကေန ၁၈ လက္မ အတြင္းေလာက္ထားၿပီး ျပဳလုပ္မယ္ဆုိအဆင္ေျပ ႏုိင္ပါတယ္…။ အရြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေလးခ်ိန္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေသာ သစ္တံုးကေလးေတြ၊ ပစၥည္းကေလးေတြ ကို တဖက္တခ်က္စီမွာ ထားၿပီး စမ္းသပ္ေလ့လာႏုိင္ပါၿပီ။ အေလးခ်ိန္တူ အရြယ္အစားတူတဲ့ တံုးေလးေတြကို ဘယ္ညာ အကြာညီညီထားျခင္းဟာ  Symmetrical Balance သုိ႔မဟုတ္ Formal Balance ဆုိတာကို ျပသျခင္းပါ။ ေနာက္ဆံုးပံုမွာလုိ အရြယ္မညီ အကြာအေ၀းမညီေသာ္လည္း တဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အေလးခ်ိန္ညီမွ်ေနျခင္းဟာ Asymmetrical Balance သို႔မဟုတ္ Informal Balance ပါပဲ။
အေဆာက္ အအံု ဒီဇုိင္းမ်ားမွာလည္း အခုလုိ Balance ေတြကို ခ်ိန္ဆ အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။

အျခား  Balance ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး နားလည္ေအာင္ ေလ့လာႏုိင္တာေတြ မ်ားစြာရွိပါတယ္။ ေရကူျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း၊ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း စတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြ မွာလည္း Balance ရဲ့ အေျခခံေတြပါ။ ေနာက္ ေျခတဖတ္တည္း မတ္တပ္ရပ္ျခင္းမွာ ခႏၶာကိုယ္က မယုိင္မလဲ ေအာင္ ဘယ္လုိေတြ Balance လုပ္ထားသလဲ။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေလ့က်င့္ခန္းေတြမွာ ခႏၶာကိုယ္မွာျဖစ္ေနတဲ့ Balance ေတြ ဘယ္လုိလဲဆုိတာ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ Balance ရဲ့ feeling ခံစားမႈကို ဗိသုကာလက္ရာေတြ၊ မဂၢဇင္းေတြမွာပါလာတဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ ပန္းခ်ီကားေတြကေန တဆင့္ အေကာင္းဆံုးခံစားေလ့က်င့္ ေလ့လာႏုိင္ပါတယ္…။
အခုဆုိရင္ Balance အေၾကာင္းကို သေဘာေပါက္နားလည္ႏုိင္ေလာက္ၿပီ ထင္ပါတယ္။

Balance ဆုိတာကို အျခားေနရာေတြမွာပါ ျဖန္႔က်က္ေတြးေတာ စဥ္းစားႏုိင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရးေတြ၊ လႈမႈေရးေတြ၊ စီးပြားေရးေတြမွာ Balance ျဖစ္ျခင္းမျဖစ္ျခင္း စသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အိမ္တစ္အိမ္ရဲ့ ၀င္ေငြထြက္ေငြ Balance ၊ အားကစားျပိဳင္ပြဲတစ္ခုမွာ ျပိဳင္ဘက္အခ်င္းခ်င္းရဲ့ ယွဥ္ျပိဳင္မႈ Balance စသည္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ခ်ိန္ဆမွန္းဆ၊ ေတြးေတာရင္းျဖင့္ Balanceရဲ့အေၾကာင္းမ်ားမ်ားေလး အေတြးပြားႏုိင္တယ္ဆုိတာ ေျပာရင္း က်ေနာ္ကိုယ္တုိင္လည္း စိတ္ႏွင့္ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရး အတြက္ Balance ညီမွ်ေအာင္ ဂရုျပဳ ေနထုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားေနမိပါေတာ့တယ္ခင္ဗ်ာ…။

ေလးစားစြာျဖင့္

MMO


မဲေမွာင္ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ေၾကာင့္ စိတ္ထဲမွာ လြမ္းသလုိလို ေဆြးသလုိျဖစ္ေနသည္။ က်ေနာ့ ပင္ကိုယ္ စိတ္ကပင္ အလြမ္းကို အားသန္သည္လားမသိပါ…။ တခုခုအေၾကာင္းရွာၿပီး လြမ္းေနခ်င္တတ္တာ ၀ါသနာပါေနသည္။ မုိးေလး အုံ႕ရင္လြမ္းသည္။ ေလေျပေလး တိုက္ရင္လြမ္းသည္ သစ္ရြက္ကေလးေတြ ေလအေ၀ွ႔လြင့္ ၀ဲသြားတာ ျမင္ရရင္လည္းလြမ္းတတ္သည္။ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမကလည္း ကန္ေရေသာက္၊ ျမက္ေျခာက္စားလုိ႔ အေျပာခံရေအာင္ ခုိးခုိးေခါင္ေခါင္ရွားပါးေဒသမဟုတ္လား။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ေမြးရပ္ေျမကိုေတာ့ မေမ့ႏုိင္တာကေတာ့ အမွန္ပင္။
စိတ္ထဲမွာ အားရပါးရ လြမ္းေနတုန္း ဖုန္းျမည္သံေၾကာင့္ အေတြးေတြေပ်ာက္သြားၿပီး ဖုန္းကိုကိုင္လုိက္ေတာ့ ေဘာ္ဒါၾကီး MTZO ပင္။
“ေအာ္…. တတ္လာခဲ့ဗ်ာ… ငါးထပ္ေလ…  က်ေနာ္ အျပင္ကထြက္ေစာင့္ေနမယ္… အုိေကေနာ္…”
တံခါးေသာ့ယူလုိက္ပီး အခန္းထဲက ထြက္ကာ အိမ္တံခါးဖြင့္ၿပီး MTZOကို ေစာင့္ေနလုိက္သည္။
“ဘယ္ကလွည့္လာတာလဲဗ်…”
“ခင္ဗ်ားဆီပဲ တမင္၀င္လာခဲ့တာဗ်…”
“အင္းထုိင္အုန္းဗ်ာ… က်ေနာ္… အခန္းေလးနည္းနည္းရွင္းလုိက္အုန္းမယ္…”
“မုိးေလးနည္းနည္းအုံ႔ေတာ့ စိတ္ထဲ လြမ္းခ်င္သလုိလုိပဲဗ်ာ…”
“အဟုတ္ပဲဗ်ာ…. က်ေနာ္လည္း အဲလုိျဖစ္ေနတာ… ဘာကိုလြမ္းမွန္းမသိလြမ္းေနမိတာဗ်… အဲလုိလြမ္းမိရင္ ေရွးကသီခ်င္းစာသားေလးေတြ စိတ္ထဲသတိရမိ တတ္တယ္ဗ်…”
“ဟုတ္လား လုပ္စမ္းပါအုန္း ဘယ္သီခ်င္းစာသားမ်ားလဲ…”
“အသက္ကေလးရယ္ ရွည္ေစလုိ… ျမနႏၵာေနညိဳသန္းတယ္… မန္းေတာင္ရိပ္ခုိဆုိတဲ့ သီခ်င္းပဲဗ်ာ… က်ေနာ္လည္း တပိုင္းတစပဲရတာဗ်…”
“အင္း… က်ေနာ္လည္း ကိုယ္ျမိဳ႕ကိုယ့္ရြာ ကိုလြမ္းတာပဲဗ်ာ… အထူးသျဖင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လင္မယား တျပည္တရြာ လာရွာေနခ်ိိန္ မိဘေတြႏွင့္ ကင္းကြာေနတဲ့ ကေလးအတြက္လည္း တခါတခါ စိတ္မေအးရဘူးဗ်ာ….”
“ဟုတ္တယ္ ကိုသန္႔ဇင္ရာ… ေတြးရင္ေဆြးစရာေတြ အမ်ားၾကီးပါဗ်ာ… တတ္ႏုိင္သမွ်ေတာ့ မေဆြးျဖစ္ မလြမ္းျဖစ္ေအာင္ ေနရတာပဲ…။”
“ဒါနဲ႔ ဒီေန႔ ဘယ္သြားစရာရွိသလဲဗ်…”
“အထူးေတာ့ မရွိဘူး”
“ဒါဆုိက်ေနာ္တုိ႔ ဖုိရမ္အတြက္ တခ်ိဳ႕စာ မျပတ္တာေလး ေတြ လုပ္စမ္းပါအုန္းဗ်ာ…”
“အင္း ဟုတ္တယ္ဗ်ာ အေတာ္မ်ားမ်ား တုိးလုိ႔တန္းလန္းေတြ ျဖစ္ေနတာ မ်ားတယ္… ဘယ္အေၾကာင္းဆက္ရင္ အဆင္ေျပမလဲဗ်…”
“က်ေနာ္ျပန္ၾကည့္ထားတာမွာ ဟုိတေလာကေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ ျပာသာဒ္အေၾကာင္း သတိရမိတယ္ဗ်ာ… ျပာသာဒ္ရဲ့ အေခၚအေ၀ၚ အစိတ္အပိုင္းေတြ အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုတာ အဲဒါ ဘာမွ ဆက္မလာေတာ့ တုိးလို႔တန္းလန္းၾကီး အေတာ္ဆုိးသဗ်….။”
“အင္း…ဟုတ္ပါၿပီဗ်ာ…”
“ဒါဆုိျပာသာဒ္အစိတ္အပိုင္းေတြ ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိသလဲကစေျပာဗ်ာ”
“ ျပာသာဒ္အစိတ္အပိုင္းကို အၾကမ္း ၅ ပိုင္းခြဲၿပီး ေျပာလုိ႔ရတယ္ဗ်ာ….”
“အင္း….ဆုိပါအုန္း ဘာေတြလဲဆုိတာ”
၁။ ထီး
၂။ ထုပိကာ
၃။ ကလပ္
၄။ ဘံု အဆင့္မ်ားႏွင့္
၅။ မုခ္ ဆုိၿပီး အၾကမ္းဖ်ဥ္းခြဲ ထားတယ္ဗ်…”
“ဒါတင္ပဲလားဗ်… က်ေနာ္ေတြ႕တာေတာ့ ရႈပ္ရွပ္ခက္ေနတာပဲဗ်ာ…”
“လာမယ္ေလဗ်ာ ေလာရန္ေကာ ကိုယ့္လူရယ္…”
ဒီမွာ ဒီပံုေလးကိုၾကည့္ဗ်ာ….

“အပိုင္း ၁ မွာပါတဲ့ ထီးေတာ္ မွာ စိန္ဖူး၊ ငွက္ျမတ္နား၊ ႏွင့္ ထီးေတာ္ရဲ့ ဘံုအဆင္ေတြေပါ့… အဲဒါ ထီးမွာ ပါတဲ့ အၾကမ္းအစိတ္အပိုင္းေတြ။
အပိုင္း ၂ ထုပိကာ မွာ ငွက္ေပ်ာဖူးပံု ရွည္ေမ်ာေမ်ာ ထီးေတာ္ေအာက္ေျခကအပိုင္းပဲဗ်…။ ထုပိကာမွာ ၾကက္သြန္ေခါင္း၊ ဇိလုိ႔ေခၚတဲ့ (လည္)၊စတာေတြႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူး ေအာက္ေျခနား ေဖာင္းဖုသြားတဲ့ ေနရာကို တင္းလုိ႔ေခၚတယ္…။
အပိုင္း ၃ ကလပ္မွာေတာ့ ၾကာေမွာက္၊ၾကာလွန္၊ အေပၚခလုတ္၊ ေအာက္ခလုတ္၊ ေနာက္ ရာမလက္ညိႈး ၊ ေနာက္ ကလပ္ပန္းဆြဲ- မံုလာဖတ္ စတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ ပါလာတယ္..။
အပိုင္း ၄ ဘံုအဆင့္ေတြမွာ ဘံုအဆင့္အဆင့္ေတြႏွင့္ သူႏွင့္ဆုိင္တဲ့ ဒုရင္ေတြ၊ ေထာင့္ပန္းေတြ မုခ္ပန္းေတြပါတယ္ဗ်…။ ဘံုအဆင့္ေတြမွာ ေခါင္မုိးေတြကို ေရဆင္းလုိ႔ေခၚတယ္…။ ေခါင္အုပ္ေလးေတြ ေနရာမွာ တခ်ိဳ႕ ျပာသာဒ္ေတြမွာ ၾကက္ေမာက္တန္းလို႔ေခၚတဲ့ ေခါင္အုပ္ကို အလွဆင္ထားတဲ့ ပန္းေလးေတြ ေတြ႔ႏုိင္တယ္…။  မုခ္ပန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ၊ ေဒါင့္ပန္းေတြမွာ ပါတဲ့ အစိတ္အပိုင္းေတြ အဲဒါေတြကိုလည္း သူ႔အစိတ္အပိုင္းအလုိက္ အေခၚေတြရွိေသးတယ္…။
အပိုင္း ၅ မုခ္မွာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ဆုိရင္ မုခ္ထပ္၊ မုခ္ထြက္- ယြန္ဆက္လုိ႔ ေခၚတဲ့ မုခ္ေပါက္ကို တန္ဆာဆင္ထားတာေတြ အေဆာင္အကူးမွာ တန္ဆာဆင္တာေတြ ရွိေသးတယ္…။
“အင္း အေတာ္ စိတ္၀င္စားစရာပဲဗ်ာ… ဒါနဲ႔ ျပာသာဒ္လုပ္ရင္ သတိထားရမယ့္အခ်က္ေလးေတြလည္း သိခ်င္ေသးသဗ်၊ ေနာက္ သူ႔ရဲ့ အခ်ိဳးႏွင့္ အရြယ္အစားေတြေရာ ဘယ္လုိပုိင္းသလဲ… အဲဒါေတြလည္း လုပ္စမ္းပါအုန္း…”
“ အင္း… ျပာသာဒ္ပံုစံထုတ္ရင္  ပထမဘံု အဲ Floor Plan ကေနအေျခတည္လာမယ့္ ခန္းဖြင့္ကို အေျခခံထားျပီး စဥ္းစားတယ္ဗ်…။ အဲဒါပထမ အခ်က္။ ေနာက္ ဒုတိယအေနႏွင့္ ဘံုဘယ္ႏွဆင့္လုပ္မလဲဆုိတဲ့ ဘံုဆင့္အေရအတြက္…။ အမ်ားအားျဖင့္ ဘံုဆင့္ေတြကို ျမန္မာျပာသာဒ္ေတြမွာ မဂဏန္းေတြပဲ ထားတာမ်ားတယ္…။ သံုးဘံုကိုအနည္းဆံုးထားၿပီး…။ ၃ ၊  ၅ ၊ ၇ ၊ ၉ ၊ ၁၁ ၊ ၁၃ အစဥ္အတုိင္း ထားတတ္ၾကတယ္။ ၁၃ ဘံုအထိေတာ့ အမ်ားဆံုးထားတာပဲဗ်ာ…။ ျပာသာဒ္ကို စံုဂဏန္းမေတြ႔ရဘူးလုိ႔ ေျပာတယ္ဗ်…။ တတိယ အခ်က္ကေတာ့ အေတာ္ေလးအေရးၾကီးတယ္…”
“ အင္းဆုိစမ္းပါအုန္း…။”
“ျပာသာဒ္ အတင္း၊ အေပ်ာ့ကိုေရြးတာပဲ ၊ အတင္းဆုိတာ အေျဖာင့္ျပာသာဒ္ကိုဆုိခ်င္တာ၊ အေပ်ာ့ဆုိတာ ခပ္ေကြးေကြးျပာသာဒ္ေပါ့…။”
“ဘယ္လုိ… သိပ္မရွင္းဘူးဗ်ာ… ဘယ္ေနရာ ေကြးၿပီး ဘယ္ေနရာ ေျဖာင့္တာလဲ…။”
“ဒီလုိဗ်ာ ျပာသာဒ္ဘံု အဆင့္ေတြမွာရွိတဲ့  အမိုးစြန္း အခၽြန္ေလးေတြရဲ့ ထိပ္ေတြကို မ်က္လံုးႏွင့္ မွန္းၿပီး မ်ဥ္းေလးဆြဲလုိက္ရင္ ျဖစ္လာတဲ့ မ်ဥ္းေၾကာင္းေလးရဲ့ အေကြး၊ အေျဖာင့္ကို ဆုိခ်င္တာ…။ အဲဒီမ်ဥ္းေလး ေကြးတယ္ဆုိရင္  အေပ်ာ့ ျပာသာဒ္၊ အဲဒီမ်ဥ္းေလး ေျဖာင့္ေနတယ္ဆုိရင္ အတင္းျပာသာဒ္ေပါ့…။ ပံုေလးႏွင့္ ဆုိရွင္းသြားလိမ့္မယ္ ဒီပံုေလးၾကည့္လုိက္ဗ်ာ…။

“အင္း ဒီလုိဆုိေတာ့ ပိုရွင္းသြားတယ္ MMO ေရ… ဒါနဲ႔ ဘံုအဆင္႔ေတြကိုေရာ ဘယ္လုိပိုင္းသလဲ…”
“ဘံုပိုင္းတာကေတာ့ ခုနေျပာထားတဲ့ Floor Plan ပထမဘံုမွာရွိတဲ့ အခန္းဖြင့္ အခန္းအက်ယ္… အဲ… တုိင္ေတြရဲ့ အလယ္အတုိင္းအတာကို အေျခတည္ရတယ္…။
ျမန္မာအေခၚ column တုိင္ေတြကို ကြန္းတုိင္လုိ႔ ေခၚသဗ်…။ အဲဒီ ကြန္းတုိင္ေတြႏွင့္ ခန္းဖြင့္ တုိင္းၿပီး Eave Line အမိုးစြန္းဘယ္ေလာက္ထြက္မလဲ ဆုိတာ တြက္ၿပီး အဲဒီအမိုးစြန္း ဘယ္ညာႏွစ္ဘက္ပါ ေပါင္းထားတဲ့ အလ်ားကို အေျခခံ အေနနဲ႔သံုးတယ္…။ အဲဒီအနားကို L လုိ႔ သတ္မွတ္မယ္ဆုိရင္ ျပာသာဒ္ရဲ့ အျမင့္ကို ငါးမတ္ခ်ိဳး(၁ ၁/၄ ဆ) ၊ တစ္ျပန္ခြဲခ်ိဳး (၁ ၁/၂ဆ)၊ မတ္တင္းခ်ိဳး (၁ ၃/၄ )၊ ႏွစ္ျပန္ခ်ိဳး (၂ ဆ) ဆုိၿပီး အခ်ိဳးေတြ သတ္မွတ္ထားၾကတယ္…။ က်ေနာ္ပံုေလးႏွင့္ ျပလုိက္မယ္ ဒီမွာ ၾကည့္လုိက္ဗ်ာ….။”

“ေလးမ်ိဳးေတာင္ ရွိပါလား…။”
“ဟုတ္တယ္ ကိုသန္႔ဇင္”
“အခ်ိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတာေတာ့ ဟုတ္ပါၿပီ အဲဒါေတြကို ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္အခ်ိဳးသံုးသလဲ ဆုိတာေျပာအုန္းဗ်ာ…။”
“ငါးမတ္ခ်ိဳးႏွင့္ တစ္ျပန္ခြဲခ်ိဳးေတြကို ေျမျပင္ကေန အျမင့္သိပ္မကြာတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြရဲ့ ထိပ္မွာ ျပာသာဒ္အျဖစ္ ေဆာက္တတ္ၾကတယ္ဗ်…။ ဘံုအျမင့္ေတြကေတာ့ ျပာသာဒ္ ခန္းဖြင့္အလုိက္ အၾကီးအေသးကြာသြားတယ္…။ ေျမျပင္ညီ တစ္ထပ္ အေဆာက္အအံုေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ငါးမတ္ခ်ိဳးပဲ သံုးၾကတယ္…။ အဲ…ခန္းဖြင့္အရမ္းၾကီးလြန္းရင္ တစ္ျပန္ခြဲ အခ်ိဳးပဲ ထားတတ္ၾကတယ္…။ တစ္ျပန္ခြဲပဲထားမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၁၀ေပ ေက်ာ္ ပတ္၀န္းက်င္ေလာက္ ျမင့္တဲ့ ကုန္းျမင့္ေတြေပၚမွာ အေဆာက္အအံုတည္ထားတာမ်ိဳးဆုိရင္ တစ္ျပန္ခြဲကိုပဲ လုပ္ပစ္လုိက္ၾကတယ္…။”
“ဒါဆုိ မတ္တင္းႏွင့္ ၂ျပန္အခ်ိဳးေတြကို အရမ္းျမင့္တဲ့ အေဆာက္အအံုေတြႏွင့္ ေတာင္ကုန္းေတြ၊ ကုန္းျမင့္ေတြေပၚမွာ ေဆာက္ၾကမွာေပါ့”
“ဟုတ္တယ္ဗ်… က်ေနာ့္အထင္ အဲဒါက မ်က္စိအျမင္ vision အရ အခ်ိဳးကို ခ်ိန္လိုက္တယ္ထင္တယ္ဗ်ာ…။ မႏၱေလး နန္းေတာ္မွာရွိတဲ့ နန္းျမင့္ ေမွ်ာ္စင္လုိ အေဆာက္အအံုေတြဆုိရင္ အဲလုိ အခ်ိဳး မ်ားမ်ားထားၿပီး ေဆာက္တတ္ၾကတယ္…။
“အင္းဗ်ာ…ေရွးက ျမန္မာဗိသုကာၾကီးေတြ အျမင္ကို ပသာဒျဖစ္ေအာင္ ျပဳရာမွာ အခ်ိဳးေတြ လုိသလုိကစားတတ္တဲ့ အသိက အေတာ္ေလး စိတ္၀င္စားဖုိ႔ေကာင္း သလုိ ေလးစားဖုိ႔လည္း ေကာင္းတယ္ေနာ္…။ ”
“ဒါေပါ့ ဗ်ာ… ဒီမွာ ေအာက္ကနမူနာ ပံုေလးကို ၾကည့္လုိက္ဗ်ာ အဲလိုစီစဥ္တတ္ၾကတယ္ဗ်….။”

“ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ အခ်ိဳးဆုိတာလည္း သူ႔ေနရာ ႏွင့္သူထားတတ္မွဗ်… မဟုတ္ရင္ မျမင့္မတင့္တာေတြ ျဖစ္ေနတတ္တယ္…။”
“ေအးဗ်… တခ်ိဳ႕နားမလည္တဲ့သူေတြ ေဆာက္ရင္ ေျမျပင္နိမ့္နိမ့္မွာ ၂ျပန္ခ်ိဳးျပာသာဒ္ကိုခ်ိဳးၿပီး ေဆာက္လုိက္လုိ႔ကေတာ့ ပိန္ပိန္ခၽြန္ခၽြန္ႏွင့္ အေတာ္အၾကည့္ရဆုိးမယ္ဗ်… အရမ္းျမင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ငါးမတ္ခ်ိဳးေလာက္သာ ေဆာက္ထားရင္ ပုအုိက္အုိက္ႏွင့္ ေအာက္ကေနၾကည့္တဲ့သူ အတြက္ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနမွာ ေသခ်ာတယ္ဗ်… ျပာသာဒ္ရဲ့ အလွကို အားပါးတရ ခံစားလုိ႔ မရႏုိင္ေတာ့ သလိုျဖစ္သြားနုိင္တာကိုး…”
“ဒါေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ရာ လိမၼာဆုိသလို ေဆာက္လုပ္ဖူးတဲ့ ဗိသုကာေတြ အခ်ိဳးအစားနားလည္တတ္ကၽြမ္းတဲ့ အာခီတတ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ၾကမယ္ဆုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ ျပာသာဒ္တစ္ေဆာင ္ျဖစ္လာမွာပါဗ်ာ…”
“ေအးဗ်ာ… က်ေနာ္တုိ႔ေတြလည္း တျဖည္းျဖည္းပဲ ေလ့လာဆည္းပူးေနၾကရတယ္… က်ေနာ့စိတ္ထဲ ခုထိဘာမွ ဟုတ္တိပတ္တိမတတ္ေသးဘူးထင္ေနတယ္ဗ်ာ…  ထင္တာမဟုတ္ပါဘူးေလ… တကယ္လည္း မတတ္ေသးတာပါ….”
“အဲလုိလည္း မဟုတ္ေသးဘူးေလ… ခုက်ေနာ့ကိုေျပာျပတာေတြဟာ ခင္ဗ်ား အသိအတတ္ေတြပဲေပါ့…”
“ေအာ္က်ေနာ္ေျပာတာေလးေတြက ျမန္မာမႈ ဗိသုကာပညာရဲ့ မစို႔မပို႔ အစိတ္အပိုင္းေလးေလာက္ပါပဲ… ဆရာ့ဆရာၾကီးေတြ ဆီမွာ ေနာင္မ်ား ဆည္းပူးခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ က်ေနာ္ ၀မ္းသာအားရ ဆည္းပူးခ်င္ေသးတယ္ဗ်ာ…”
“အင္း အခ်ိန္တန္လုိ႔ က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ျပည္ေတာ္ ျပန္ျဖစ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေပါ့ဗ်ာ…”
“ဟုတ္တယ္ဗ်ာ အဲဒီအခ်ိန္ပဲ ဘယ္ေတာ့ျဖစ္လာမလဲ ဆုိတာ ေတြးေနမိတယ္… ကဲက်ေနာ္တုိ႔ တစ္ခုခုစားဖုိ႔ ေအာက္ဆင္းၾကရေအာင္ဗ်ာ”
“ေကာင္းၿပီဗ်ာ ေအာက္နားက KFC ဆုိင္ေလးပဲ ေျပးလုိက္ၾကရေအာင္ဗ်ိုဳး..”
“အုိေကဗ်ာ”

ေလးစားစြာျဖင့္
MMO

ျမန္မာျပာသာဒ္မ်ားကို တီးေခါက္ျခင္း(၁)


ေပါင္းစပ္ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္းဆုိတာ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ခက္ပါတယ္….။ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္၊သင့္တင့္ေအာင္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ အေျပာလြယ္သေလာက္ တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ မလြယ္ကူပါဘူး…။
ဘယ္လုိေနရာမ်ိဳးမွာျဖစ္ေစ စုစုစည္းစည္း ညီညြတ္မွ်တေအာင္၊ ျမင္တဲ့သူ၊ ၾကည့္တဲ့သူေတြရဲ့ အျမင္မွာ ပသာဒျဖစ္ေနေအာင္ စုစည္းႏုိင္တယ္ဆုိရင္ composition ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
ဗိသုကာပညာမွာ တစ္ခု သုို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုတဲ့ ပံုသ႑ာန္(shapes)၊ အေရာင္(colors)၊ အဆင္အသား(textures)၊ မ်ဥ္း(lines)၊ သုိ႔မဟုတ္ စုစည္းထားေသာအရာ၀တၳဳ(themes)ေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ပိုင္းႏွင့္တစ္ပိုင္း ဆက္စပ္ထားျခင္းကို composition လုပ္ျခင္းလုိ႔ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။
အလြန္နက္ရိႈင္းလွတဲ့ ခ်ိဳင့္၀ွမ္း သို႔မဟုတ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတစ္ခုကို ျဖတ္ၿပီး လမ္းတစ္ခုတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ေခ်ာက္ရဲ့ ဟုိဘက္ဒီဘက္ ကမ္းပါး ႏွစ္ဘက္ကို ဆက္သြယ္ေပးဖုိ႔ တစ္စံုတစ္ခု လုိအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလုိဆက္သြယ္ဖုိ႔အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးထားတဲ့ အရာကို က်ေနာ္တုိ႔ေတြ ဘယ္လုိမ်ားေခၚပါလိမ့္..။ တံတား (Bridge) ဆုိတာကို လူတုိင္းသိႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။
တံတားဆုိတာမွာေရာ ဘယ္လုိတံတားေတြမ်ားရွိႏုိင္မလဲ။ ဘယ္လုိအရာ၀တၳဳေတြႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားမလဲ။ သံတံတား၊ သစ္သားတံတား၊ ၾကိဳးတံတား စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေတြ႔ႏုိင္မွာပါ။
ေနာက္ ဆက္စပ္မႈအေနႏွင့္ က်ေနာ္တုိ႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ေတြရဲ့ ဆက္စပ္မႈေတြေရာ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ေတြမွာ ေမြးခ်င္းညီအကိုေမာင္ႏွမ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိၾကပါသလဲ။
အဲဒီညီအကိုေမာင္ႏွမေတြကေရာ ဘယ္လုိမ်ိဳးဆက္သြယ္ေနၾကပါသလဲ။ ေနာက္ အဲဒီ မိသားစုတစ္ခုမွာရွိတဲ့ မိသားစု၀င္ေတြဟာ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ဟာ ဆင္တူေနတဲ့ အခ်က္ကေလးေတြရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးေလးေတြကို သတိထားမိၾကပါသလား။
က်ေနာ္တုိ႔ေတြ Design ေတြျပဳလုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္ေရာ….
တခါတရံမွာ က်ေနာ္တုိ႔ေတြရဲ့ ဒီဇုိင္းေတြမွာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ႏုိင္ဖုိ႔ တံတားသဖြယ္ သို႔မဟုတ္ ဆီေလွ်ာ္သင့္တင့္တဲ့ အကူးအေျပာင္း ျဖစ္ေစေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။
ေအာက္ကပံုမွာၾကည့္မယ္ဆုိရင္…

ပံုသ႑ာန္ႏွစ္ခုဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု သီးသန္႔စီ၊သီးျခားစီ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔မွာပါ။ အဲဒီႏွစ္ခုဟာ ဆက္စပ္မႈလံုး၀မရွိသလုိလည္းခံစားရမွာပါ။ အကယ္၍ အဲဒီႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္မႈအေနနဲ႔ ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္
တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ ခံစားရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီႏွစ္ခုကို ဆက္စပ္ေပးဖုိ႔ဆုိရင္ ဘာေတြလုပ္ဖုိ႔လုိအပ္မလဲ…။ ဘယ္လုိပံုစံမ်ိဳးေတြ ဆက္စပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ သူတို႔ႏွစ္ခုရဲ့
သီးျခားျဖစ္ေနမႈ အထီးက်န္သလုိျဖစ္ေနမႈေတြကေန စုစည္းမႈျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္မလဲ။ ဘယ္လုိ လုပ္ေပးရင္ သူတုိ႔ေတြရဲ့ ဆက္သြယ္ေနမႈရွိတယ္ဆုိတာကိုျပႏုိင္မလဲ။ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ တူညီတဲ့ ပံုသ႑ာန္(shapes)၊ မ်ဥ္း(lines)၊ အေရာင္(colors) စတဲ့ အရာေတြႏွင့ ဆက္စပ္ေပးရမွာပါ။
အေပၚကပံုထဲမွ ေအာက္ကပံုႏွစ္ပံုပံုမွာ ပံုႏွစ္ခုထဲကမွ  ၾတိဂံပံုေလးလုိမ်ိဳး အမ်ိဳးစားတူတဲ့ ၾတိဂံေလးကိုအသံုးျပဳၿပီး တံတားအျဖစ္ ဆက္စပ္ေပးလုိက္ပါတယ္။
အျခားထုိ႕ထက္ပိုမုိတဲ့ ပံုသ႑ာန္ေတြ အသံုးျပဳၿပီး family relations မိသားစုတစ္ခု ဆက္သြယ္သလို ဆက္သြယ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကားခ်ပ္တစ္ခုလံုးစာအတြက္ ျပည့္စံုတဲ့ ဆက္သြယ္မႈရွိေနတဲ့
ပံုသ႑ာန္ေတြကို ရရွိလာပါမယ္။ အျခား  ၾတိဂံတစ္ခုကို ထပ္ျဖည့္ၿပီး မ်ဥ္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပးလုိက္သလုိမ်ိဳး ဆက္စပ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တာမ်ိဳးေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။
ကဲ ခုဆုိရင္ ဒီဇိုင္းတစ္ခု သို႔မဟုတ္ ဖြ႔ဲစည္းထားသုိမႈ တစ္ခုဟာ အစိတ္အပိုင္းတုိင္းမွာ အေရးၾကီးတယ္ဆုိတာ သိႏုိင္ေလာက္ပါၿပီ။ ဗိသုကာေတြအေနႏွင့္ အဲဒီလုိမ်ိဳး စုစည္းထားသိုဖို႔အတြက္ composition ကို သူတုိ႔ရဲ့ဒီဇုိင္းေတြမွာ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ေဆာင္တတ္သလဲလို႔ ထင္မိပါသလဲ။ သူတို႔ေတြလည္း သူတုိ႔ေတြရဲ့ အေဆာက္အအံုေတြမွာ ပံုသ႑ာန္(shapes)၊ မ်ဥ္း(lines)၊ အေရာင္(colors) စတဲ့အရာေတြႏွင့္ပဲ ျပဳလုပ္ၾကရတာပါ။
ေအာက္မွာျပထားတဲ့ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက Horyu-ji Temple မွာဖန္တီးထားတဲ့ ဗိသုကာပညာရွင္ဟာ ကြဲျပားတဲ့ ပံု(form) အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္ခုတည္းျဖစ္ေအာင္ လိမၼာပါးနပ္စြာ စုစည္းဖြဲ႔သိုထားပါတယ္။

အဲလုိျပဳလုပ္ထားရာမွာ ဘယ္အရာေတြျဖစ္မလဲ။ ရွည္လ်ားၿပီး ရစ္သမ္က်မ်ဥ္းသဖြယ္ ျဖစ္ေနတဲ့ ပံုမ်ိဳးႏွင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးကို ဆက္သြယ္ေပးထားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တူညီတဲ့ အခ်ိဳးအစား(propotion)၊ တူညီတဲ့ ဟင္းလင္းျပင္(space)၊ တူညီတဲ့ အမိုး(roof line)၊ ႏွင့္ တူညီတဲ့ အရာ၀တၳဳပစၥည္းေတြကို အသံုးျပဳထားၾကပါတယ္။
က်ေနာ္တုိ႔အေနႏွင့္ composition ကိုေလ့က်င့္သင္ယူရာမွာ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ဂရုျပဳေလ့လာျခင္းပါပဲ။ သစ္ရြက္ကေလးေတြမွာ ပါတဲ့ အေၾကာမွ်င္ေလးေတြဟာ
ျမိဳ႕တစ္ျမိဳ႔ရဲ့ ေျမပံုတစ္ခုႏွင့္ သ႑ာန္တူေနတတ္ပါတယ္။ အျခားအရာႏွင့္တူတာကေတာ့ လူေတြရဲ့ ကိုယ္ခႏၶာက ေသြးေၾကာမွ်င္ေလးေတြႏွင့္ သ႑ာန္တူေနတတ္တာပါ။ အဲဒီလုိပဲ က်ေနာ္တုိ႔
ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ သ႑ာန္တူတ့ဲ အရာ၀တၳဳေတြ အေနႏွင့္ မ်ားစြာရွိပါတယ္။

ပံုမွာျပထားတဲ့ သ႑ာႏွစ္ခုဟာ ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုးႏွင့္ လိေမၼာ္သီးတစ္လံုးပံုပါ။ သူတုိ႔ဟာ သစ္သီးအျဖစ္အမ်ိဳးအစားတူၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ့ သ႑န္ဟာ မ်ဥ္းေကြးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားတာလည္း
တူၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ျပင္ညီတစ္ခုတည္းအေပၚမွာပဲ တည္ရွိေနၾကပါတယ္… စတဲ့ အခ်က္ေတြဟာ တူညီၾကပါတယ္။ အျခားမတူတဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ တစ္ခုကရွည္ၿပီး တစ္ခုက ပုလံုးတုိပါ။ တစ္ခုက ဘယ္ဘက္မွာရွိၿပီး တစ္ခုက ညာဘက္မွာရွိပါတယ္။ တစ္ခုက တျခားေနရာ တစ္ခုကို ညႊန္ေနတဲ့ပံု ရွိၿပီး အျခားတစ္ခုက အဲဒီမွာပဲ တည္ေနပါတယ္။ တစ္ခုက ကားခ်ပ္ေဘာင္ကို ထိစပ္ေနၿပီး အျခားတစ္ခုကေတာ့ လြတ္လြတ္ကင္းကင္း ကားခ်ပ္ထဲမွာ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလုိပံုစံျဖင့္ေလ့လာၿပီး သူတုိ႔ေတြရဲ့ တူညီမႈ၊ မတူညီမႈ၊ ကြျပားမႈ၊ မကြဲျပားမႈေတြကို ေလ့လာၿပီး သူတုိ႔ေတြကို
ဘယ္လုိဆက္စပ္မယ္ဆုိရင္ အေကာင္းဆံုး အသင့္ေတာ္ဆံုး ဒီဇုိင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲျပဳလုပ္ႏုိင္မလဲ ဆိုတာ ပိုမိုျပဳလုပ္ႏုိင္လာပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါဥပမာကဲ့သို႔့ ပစၥည္းႏွစ္ခုရဲ့ ဆက္စပ္မႈေတြကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေတြရဲ့ ဒီဇုိင္း အသိအျမင္ေတြကို ထက္ျမက္ေအာင္ ေလ့က်င္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ အျမင္ဆုိင္ရာ ျဖစ္ေစ… အနံ႔ဆုိင္ရာျဖစ္ေစ… အသံဆုိင္ရာျဖစ္ေစ… အထိအေတြ႔ ဆုိင္ရာျဖစ္ေစ… အရသာဆုိင္ရာျဖစ္ေစ စတဲ့ အာရံုငါးပါးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး
ဆက္စပ္ေနတဲ့ တနည္း family ျဖစ္တဲ့၊ relationship ျဖစ္ေနတဲ့ အရာ၀တၳဳေတြကို ေသျခာခြဲျခားသိႏုိင္ၿပီ ဆုိရင္… က်ေနာ္တုိ႔ေတြအေနႏွင့္ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ရာမွာ composition အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းေပါင္းစပ္ထားသုိႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။
ေအာက္ကပံုေတြကိုေလ့လာမယ္ဆုိရင္ ဒီဇုိင္းဆုိင္ရာ composition အသံုးျပဳထားပံုေတြ ကိုေလ့လာႏုိင္ပါတယ္…။

Romanesque cathedral at Hilsesheim, Germany,

ဒီပံုမွာဆုိရင္ ဂ်ီၾသေမၾတီဆုိင္ရာပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး (pramids, cubes, cones and planes….) အစရွိတဲ့ ပံုေတြကို ဆက္စပ္အသံုးျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အေဆာက္အအံု ဒီဇုိင္းတစ္ခုပါ။
အျခားအျခားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ားမွာလည္းယခုလုိ ဒီဇုိင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္မွာပါ။

တကယ္ေတာ့ ဖြဲ႔စည္းထားသိုျခင္း composition ဆိုတာ ဒီဇိုင္းဆုိင္ရာမွာသာမက က်ေနာ္တုိ႔လူသားေတြရဲ့ လူအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေရာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ရဲ့ မတူညီတဲ့ အက်င့္စရုိက္ေတြ၊ မတူညီတဲ့ သဘာ၀ေတြ၊ တူညီတဲ့ စရုိ္က္ေတြ၊ တူညီတဲ့ သဘာ၀ေတြ စတာေတြကို composition ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းဟာလည္း မိသားတစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ ရပ္ကြပ္တစ္ခု၊ ျမိဳရြာတစ္ခု၊ ႏိုင္ငံတစ္ခု အတြက္ အင္မတန္အေရးပါလွတယ္ဆုိတာ ေတြးေတာမိပါတယ္…။ ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံတစ္ခုသာမက ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ၊  စၾကာ၀ဠာၾကီးအထိ အဆံုးစြန္ သတၱေလာကၾကီးတစ္ခုလံုးရဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ဆက္စပ္မႈေတြကို နားလည္ခံစားႏုိင္မည္ဆုိရင္ျဖင့္ ေလာကသဘာ၀ရဲ့ စုစည္းေပါင္းစပ္ႏုိင္ျခင္းရဲ့ အလွတရားေတြကို ျမင္ေတြ႔ခံစား အသံုးခ်ႏုိင္မည္ဆုိေသာ အေတြးေလးကို စိတ္ကူးယဥ္ ျဖန္႔က်က္ေတြးေတာမိပါေၾကာင္း။
ေလးစားစြာျဖင့္
MMO